SIRI จ่อออกหุ้นกู้ 2 ชุด ชูดอกเบี้ยสูง 4.55% ขายนักลงทุนทั่วไป เปิดจอง 25-27 ม.ค.นี้

SIRI เตรียมออกหุ้นกู้ 2 ชุด ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.20-4.55% เสนอขายนักลงทุนทั่วไป เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 25-27 ม.ค.66 ขณะที่ “ทริส เรทติ้ง” จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ที่ระดับ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่"


นายวิชาญ  วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI กล่าวว่า แสนสิริกำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุดใหม่ในต้นปี 66 ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.20% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.55% ต่อปี  ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 นี้ จองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท

โดยจะจัดจำหน่ายผ่าน 10 สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย, ธนาคารทหารไทยธนชาต, บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

ทั้งนี้ หุ้นกู้ SIRI ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565

สำหรับวัตถุประสงค์ของการระดมทุนผ่านหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 และส่วนที่เหลือเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ซึ่งบริษัทฯมีแผนเปิดโครงการกว่า 50 โครงการในปี 2566-2567 เพื่อรองรับกำลังซื้อของผู้บริโภคที่เริ่มกลับเข้ามาตามการเติบโตทางเศรษฐกิจและกำลังซื้อจากนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศจีนที่บริษัทฯมีฐานลูกค้าอยู่แล้ว

Back to top button