TSR ร่วมทุนตั้ง “คอนเนคซ์เทค” ลุยธุรกิจพัฒนาระบบป้องกันภัย

TSR ควัก 2.55 ล้าน ร่วมทุน “วีรศา” ตั้ง “คอนเนคซ์เทค” ลุยธุรกิจพัฒนาแพลตฟอร์มรองรับการบริหารจัดการระบบสัญญาณกันขโมย ระบบเข้า-ออกอัตโนมัติ ระบบกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ IoT


บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSR เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 มีมติอนุมัติร่วมลงทุนในบริษัท คอนเนคซ์เทค จำกัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 51% คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 2.55 ล้านบาท ส่วนบริษัท วีรศา จำกัด ถือหุ้น 49% ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ทั้งนี้เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาแพลตฟอร์มรองรับการบริหารจัดการระบบสัญญาณกันขโมย ระบบเข้า-ออกอัตโนมัติ ระบบกล้องวงจรปิด สินค้าดูแลรักษาความปลอดภัย และอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสำนักงาน โรงงาน ที่อยู่อาศัย สำหรับลูกค้าองค์กร เช่น นิคมอุตสาหกรรม, ผู้พัฒนาที่อยู่อาศัย เป็นต้น และลูกค้ารายย่อยที่เกี่ยวข้อง

Back to top button