“นายก” เตือนอย่าทุจริตงบปี 67 ย้ำเศรษฐกิจไทยยังดี

นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการใช้จ่ายงบปี 2567 มุ่งเน้นความคุ้มค่าในการใช้จ่าย เตือนอย่าให้เกิดการทุจริต โดยจะมีการลงโทษแบบไม่มีการละเว้น เผยเศรษฐกิจขณะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคง


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ 2567 โดยมีผู้บริหารหลายหน่วยงานสำคัญเข้าร่วม อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน ซึ่งโอกาสนี้นายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า สถานการณ์เศรษฐกิจในตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่มีเสถียรภาพและมีความมั่นคง โดยแม้ว่าจะมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว หรือ หรือความขัดแย้งทางการเมืองทางภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ยังมีปัญหาหนี้สินครัวเรือน การเข้าสู่สังคมสูงวัย รวมทั้งความเหลื่อมล้ำ ปัญหาภัยแล้งน้ำท่วม สภาพแวดล้อม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เผชิญมาหลายปีมาตลอด แต่จะทำอย่างไรให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหา จำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่า เกิดความสมดุลในทุกมิติ เพราะฉะนั้นจะต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากที่สุด

ทั้งนี้ รัฐบาลมีความท้าทายในการดำเนินการทางการคลังจำเป็นจะต้องดำเนินการไปด้วยความรอบคอบในการรักษาวินัยและเสถียรภาพทางการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด ทั้งในระยะสั้น ระยะกลางระยะยาว โดยการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายภาครัฐ จะต้องสอดคล้องเหมาะสมและยั่งยืน สามารถสนับสนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดภาระการเงินการคลังในระยะยาว

ดังนั้นจึงขอเน้นความสำคัญเรื่องนี้จะทำอย่างไรก็ตามจะต้องไม่สร้างภาระในระยะยาว โดยได้เตือนว่าโครงการแผนงานใดถ้าไม่สามารถก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดได้ หรือทำไม่ได้ติดขัดขั้นตอน ก็ควรยกเลิก เพื่อนำงบประมาณไปใช้ในแผนงานโครงการอื่น

ขณะเดียวกันต้องเตรียมความพร้อมในรัฐบาลต่อไปด้วย นี่คือหลักการของตนเองในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีหัวหน้ารัฐบาล เพราะฉะนั้นจะต้องไม่มีการทุจริต หากมีก็ต้องถูกลงโทษ ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมต้นทางการทางปลายทางดำเนินการ เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนช่วยกันให้เรียบร้อยในทุกเรื่องอย่าให้เกิดความแตกแยก ความชิงชังเกิดขึ้น

Back to top button