รอประกาศราชกิจจาฯ ปรับ “ค่าแท็กซี่” ใหม่ เตือน “โชเฟอร์” จูนมิเตอร์-เข้มงวดบริการ

"กรมขนส่งทางบก" ชี้รถแท็กซี่ยังไม่มีการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสาร รอประกาศลงราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ก่อน พร้อมเตรียมพื้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ รองรับการนำแท็กซี่มาปรับจูนมิเตอร์ค่าโดยสารใหม่


นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่มีการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารแท็กซี่ เนื่องจากรอประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ก่อน ขณะเดียวกัน ขบ. เตรียมพื้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ รองรับการนำแท็กซี่มาปรับจูนมิเตอร์ค่าโดยสารใหม่ ซึ่งมีบริษัทที่จะดำเนินการปรับจูนแล้ว 20 บริษัทฯ หลังจากประกาศลงราชกิจกิจจาให้ผลบังคับใช้แล้ว แท็กซี่ประเภทรถขนาดใหญ่ที่มีเครื่องยนต์ขนาด 2,000 ซีซีขึ้นไป และรถขนาดเล็ก เครื่องยนต์ขนาด 1,600-1,800 ซีซี ที่ให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ ประมาณ 70,000 คัน จากที่มีในระบบประมาณ 80,000 คัน ต้องนำรถมาปรับจูนค่าโดยสารใหม่

โดยจากนั้น ขบ. จะทำการรับรองการปรับจูนค่าโดยสารใหม่ให้สมบูรณ์ตามขั้นตอน ก่อนจะนำรถแท็กซี่ไปให้บริการผู้โดยสารด้วยการใช้ค่าโดยสารใหม่ต่อไป ซึ่งเบื้องต้นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ สามารถรองรับจำนวนแท็กซี่ที่จะมาปรับจูนค่าโดยสารใหม่ได้ประมาณ 4,000 คันต่อวัน และคาดว่าดำเนินการให้แล้วเสร็จประมาณ 1-2 เดือน

อย่างไรก็ตาม เมื่อแท็กซี่ได้มีการปรับขึ้นค่าโดยสารใหม่แล้ว ขบ. ได้แจ้งทางผู้ขับรถแท็กซี่แล้วว่า ต้องเข้มงวดในเรื่องบริการ ทั้งความสะอาด ปลอดภัย มารยาทของคนขับรถซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎจราจรกำหนด ไม่เอาเปรียบผู้โดยสาร หากพบว่าแท็กซี่กระทำผิด จะดำเนินการกฎหมายที่กำหนดในเรื่องบทลงโทษต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการตัดแต้มใบขับรถสาธารณะ (ใบขับขี่) เป็นต้น

สำหรับการปรับขึ้นค่าโดยสารแท็กซี่ครั้งนี้ ต่างจากค่าโดยสารแท็กซี่ในปัจจุบันหลักๆ คือ ระยะทาง 1 กม. แรก รถใหญ่ ปัจจุบัน 35 บาท ปรับเป็น 40 บาท, ระยะทางเกินกว่า 1-10 กม. ปัจจุบัน รถเล็ก-รถใหญ่ กม.ละ 5.5 บาท ปรับเป็น กม.ละ 6.5 บาท, ระยะทางเกินกว่า 10-20 กม. ปัจจุบัน รถเล็ก-รถใหญ่ กม.ละ 6.5 บาท ปรับเป็น กม.ละ 7 บาท, ระยะทางเกินกว่า 20-40 กม. ปัจจุบันรถเล็ก-รถใหญ่ กม.ละ 7.5 บาท ปรับเป็น กม.ละ 8 บาท และ ระยะทางเกินกว่า 40-60 กม. ปัจจุบัน รถเล็ก-รถใหญ่ กม.ละ 8 บาท ปรับเป็น กม.ละ 8.5 บาท ส่วนค่ารถติด ปัจจุบันรถเล็ก-รถใหญ่ คิดนาทีละ 2 บาท ปรับเป็นนาทีละ 3 บาท

Back to top button