AQUA ยื่นไฟลิ่ง “ไทยพาร์เซิล” ดันธุรกิจ “โลจิสติกส์” เทรด mai พ.ค.นี้

AQUA ยื่นไฟลิ่ง “ไทยพาร์เซิล” หรือ TP บริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์รูปแบบพิเศษให้บริการจัดส่งพัสดุขนาดใหญ่ คาเข้าเทรด mai พ.ค.นี้ ลุยแผนดันต่อยอดธุรกิจครบวงจร


นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA เผยความคืบหน้าถึงย่อยที่ AQUA เข้าไปลงทุน บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) หรือ TP (Thai Parcel) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์ (Logistic) รูปแบบพิเศษ ให้บริการจัดส่งพัสดุขนาดใหญ่ (Odd size/Oversize) ในประเทศไทยทั้งกลุ่มลูกค้าแบบธุรกิจถึงธุรกิจ (B2B), ธุรกิจถึงบุคคล (B2C) และแบบบุคคลถึงบุคคล (C2C)

โดย TP ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนระหว่างการตรวจสอบเอกสาร

“ปัจจุบันทางบริษัทฯ มีธุรกิจโลจิสติกส์ในเครือคือ บริษัท Thai Parcel (TP) โดยได้ทำการยื่นไฟลิ่งไปแล้ว และคาดว่าจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยื่นขายหุ้นสามัญครั้งแรก (IPO) ได้ในเดือนพฤษภาคมของปี 2566 นี้ โดยหลังจากผลักดัน TP เข้าสู่ตลาดฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทาง AQUA พร้อมลุยแผนดันบริษัทอื่นในเครือเพื่อต่อยอดธุรกิจอย่างครบวงจรต่อไปในอนาคต” นายชัยพิพัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้เมื่อปลายปี 2565 ที่ผ่านมา AQUA ได้เข้าไปลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจอาหารถือเป็นการแตกไลน์ธุรกิจเข้าสู่ตลาดอุปโภคบริโภค ซึ่งขยายธุรกิจเพิ่มเติมในด้าน Mega Trend คือ 1.) Fintech ที่ได้เข้าไปลงทุนร่วมกับ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS ผ่านบริษัท Peer for all 2.) ธุรกิจ Health Care ร่วมลงทุนกับพันธมิตรบนพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯ มีอยู่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ และ 3.) ธุรกิจโลจิสติกส์ ที่นอกจาก TP แล้ว ทางบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการลงทุนอีกในเร็วๆ นี้ ซึ่งนักลงทุนและผู้ถือหุ้นจะสามารถเห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ AQUA อย่างชัดเจนได้ภายในปีนี้แน่นอน

Back to top button