LHFG รายได้ดอกเบี้ยเพิ่ม-ขาดทุนเครดิตลด ดันกำไรปี 65 โต 14% ทะลุ 1.57 พันลบ.

LHFG โชว์กำไรปี 65 โต 14% แตะ 1,578 ลบ. อานิสงส์การขยายตัวของเงินให้สินเชื่อส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยเพิ่ม-ขาดทุนเครดิตลดลง


บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ LHFG รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2565 ดังนี้

โดยผลประกอบการปี 2565 ธนาคารมีกำไรสุทธิ 1,578.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.09% จากงวดเดียวกันของปีก่อน มาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่มีกำไรสุทธิ 1,093.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.3% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งการเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการขยายตัวของเงินให้สินเชื่อส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยของธนาคารเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ยังคงตั้งสำรองค่าใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามหลักความระมัดระวังเพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อ และรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือลูกค้า โดยอัตราส่วนสำรองต่อสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Coverage Ratio) อยู่ใน ระดับที่ดีขึ้นอยู่ที่ 220.9% และอัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) ยังลดลงจาก 2.77% ณ สิ้นปี 2564 เหลือเพียง 2.09% ณ สิ้นปี 2565

อีกทั้งธนาคารได้พัฒนาการให้บริการ Trade Finance และ Cash Management ทำให้รายได้จากธุรกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า สินทรัพย์สุทธิมีจำนวน 301,537 ล้านบาท เติบโตจากสิ้นปี 2564 ที่ 13.9% โดยหลักๆ เป็นการเติบโตของเงินให้สินเชื่อที่เติบโต 20.7% ซึ่งสินเชื่อกลุ่มลูกค้าไต้หวันเติบโต 63.8% จากสิ้นปี 2564 เป็นผลจากการสนับสนุนของ CTBC

Back to top button