“ไทยประกันชีวิต” จ่ายสินไหม 14.50 ล้าน กำลังพลเรือหลวงสุโขทัย 29 ราย

“ไทยประกันชีวิต” รับมอบเงินสินไหมมรณกรรม เหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ความคุ้มครองประกันชีวิตหมู่กำลังพลของกองทัพเรือแบบ “กรมธรรม์เฉพาะกิจ” จำนวน 29 ราย รายละ 500,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14.50 ล้านบาท


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ( 17 ม.ค.66) บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI รายงานว่า พลเรือตรี คมพันธ์ อุปลานนท์ เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ รับมอบเงินสินไหมมรณกรรม กรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากนายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ TLI ซึ่งไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองประกันชีวิตหมู่กำลังพลของกองทัพเรือแบบ “กรมธรรม์เฉพาะกิจ” โดยมอบสินไหมมรณกรรมจำนวน 29 ราย รายละ 500,000 บาท รวมเป็นเงิน 14.50 ล้านบาท

โดยก่อนหน้านี้ได้อนุมัติจ่ายสินไหมมรณกรรมอย่างเร่งด่วนตามโครงการไทยประกันชีวิตฮอตเคลมจำนวนเงินรวม 962,297 บาท โดยมีผู้เอาประกันภัยของบริษัทจำนวน 2 กรมธรรม์ ทำประกันคุ้มครองสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคล

Back to top button