ตามนัด BE8 ปิดจ๊อบควัก 15 ลบ. ซื้อ “Vanilla” จับตารายได้ปีนี้เข้าเป้า 2 พันล้าน

ตามนัด BE8 ปิดจ๊อบควัก 15 ลบ. ซื้อ “วานิลลา แอนด์ เฟรนด์” สัดส่วน 51% ลุยธุรกิจด้านที่ปรึกษาการทำ Branding-การตลาดดิจิทัล จับตารายได้ปี 66 เข้าเป้ากว่า 2 พันลบ.


บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 ระบุว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 ก.ค.65 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วานิลลา แอนด์ เฟรนด์ จำกัด (Vanila) ทำธุรกิจด้านที่ปรึกษาการทำ Branding และการตลาดดิจิทัลแบบครบวงจร รวมทั้งสิ้นร้อยละ 41 – 51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ Vanilla ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ Vanilla โดยมีมูลค่ารวมในการเช้าซื้อหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท

โดยขณะนี้บริษัทฯ ได้ชำระค่าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Vanilla จำนวน 104 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ Vanila ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ Vanilla ด้วยเงินสดจำนวน 15,000,000 บาทแล้ว เมื่อวันที่ 17 ม.ค.66 ซึ่งส่งผลให้บริษัท Vanila เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ทั้งนี้นายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BE8 เปิดเผยว่า แผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจปี 2566 บริษัทจะมุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าไปในทุกอุตสาหกรรม หลังจากที่กระบวนการควบรวมกิจการกับพันธมิตรสำเร็จทั้ง 4 บริษัท ทำให้กลุ่ม BE8 สามารถสร้าง Digital Transformation Ecosystem ที่สมบูรณ์มีศักยภาพครบทุกด้านเพื่อก้าวเป็นผู้นำ Digital Transformation ในเอเชียแปซิฟิก โดยบริษัทได้วางเป้าหมายว่าภายใน 3 ปี รายได้รวมของกลุ่ม BE8 จะขึ้นสู่ระดับ 5 พันล้านบาท ขณะที่ปี 2566 ประเมินว่ารายได้รวมจะทะลุ 2 พันล้านบาท

 

Back to top button