SCB โกยกำไรปี 65 ทะลุ 3.7 หมื่นล้าน โต 6% รับรายได้ดอกเบี้ยพุ่ง-ตั้งสำรองลด

SCB กวาดกำไรปี 65 ทะลุ 3.7 หมื่นล้านบาท โต 6% จากปีก่อนมีกำไรสุทธิ 3.5 หมื่นล้านบาท รับรายได้ดอกเบี้ยพุ่ง-ตั้งสำรองลดลง


บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 65 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.65 ดังนี้

สำหรับบริษัทมีกำไรสุทธิของปี 2565 อยู่ที่ 37,546 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.5% จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวที่แข็งแกร่งของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ การมีวินัยด้านค่าใช้จ่าย และการตั้งเงิน สำรองที่ลดลง ถึงแม้จะมีแรงกดดันจากการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมและรายได้จากการลงทุน

รวมถึงรายได้ดอกเบี้ยสุทธิมีอยู่ที่ 107,865 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.3% จากปีก่อน เป็นผลจากการขยายตัวของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิภายใต้กลยุทธ์การเติบโตที่เน้นคุณภาพสินเชื่อและทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ในขณะที่สินเชื่อโดยรวมขยายตัว 3.3% จากปีก่อน

นอกจากนี้มีการตั้งเงินสำรองอยู่ที่ 33,829 ล้านบาท ลดลง 19.5% จากปีก่อน สะท้อนถึงการบริหารคุณภาพสินเชื่อด้วยมาตรการเชิงรุกและความระมัดระวังตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดมาโดยตลอด ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวของภาคธุรกิจ

ทั้งนี้ ขอแจ้งเป้าหมายของบริษัทสำหรับปี 2566 เพื่อเป็นข้อมูลเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

สำหรับเป้าหมายปี 2566 ของ SCB มีอัตราการเติบโตของสินเชื่อเติบโต 5-8% ส่วน Gen 1 ธุรกิจธนาคารน้อยกว่า 5% และ Gen 2 บริการทางการเงินเพื่อผู้บริโภคและดิจิทัลเติบโตมากกว่า 40%

โดยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิของ SCB เติบโตมากกว่า 3.5% ส่วนของ Gen 1 ธุรกิจธนาคารประมาณ 3% และ Gen 2 บริการทางการเงินเพื่อผู้บริโภคและดิจิทัลเติบโตกว่า 10%

ขณะที่อัตราการเติบโตของรายได้ของ SCB เติบโตมากกว่า 10% และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ของ SCB เติบโต 40-43% ของ Gen 1 ธุรกิจธนาคารประมาณ 40% ส่วน Gen 2 บริการทางการเงินเพื่อผู้บริโภคและดิจิทัลเติบโตกว่า 40%

รวมถึงอัตราส่วนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่อของ SCB เติบโต 1.20-1.40% ของ Gen 1 ธุรกิจธนาคารประมาณ 1% และ Gen 2 บริการทางการเงินเพื่อผู้บริโภคและดิจิทัลเติบโต 6.00-6.50%

ทั้งนี้ SCB (งบการเงินรวม) มีจำนวนลูกค้า 35 ล้านราย ส่วน Gen 1 ธุรกิจธนาคาร 18 ราย และGen 2 บริการทางการเงินเพื่อผู้บริโภคและดิจิทัล 13 ล้านราย Gen 3 ขณะที่แพลตฟอร์มและสินทรัพย์ดิจิทัล 4 ล้านราย

ด้าน นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปี 2565 บริษัทได้ปรับโครงสร้างองค์กรภายใต้ยุทธศาสตร์ยานแม่แล้วเสร็จ และพร้อมเดินหน้าก้าวสู่การเป็นบริษัทเทคโนลยีและสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะหนึ่งถึงสองปีจากนี้จะมุ่งเน้นการเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจในกลุ่มสินเชื่อดิจิทัล ซึ่งได้มีการเตรียมตัวทั้งในแง่ทีมงานและกลยุทธ์มาระยะหนึ่งแล้ว

ขณะเดียวกันก็ยังคงเน้นกลยุทธ์การก้าวไปสู่ธนาคารที่ดีขึ้น (Be a Better Bank) ของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเน้นการเติบโตแบบมีคุณภาพภายใต้โครงสร้างตันทุนที่ลดลง สำหรับธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น จะเน้นการลงทุนแบบค่อยเป็นค่อยไปตามสภาวะตลาด ในส่วนของผลประกอบการในปีที่ผ่านมา บริษัทยังครักษาการเติบโตและความมั่นคงของสถานะการเงินได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีกรบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมภายใต้ความผันผวนอย่างสูงของตลาดเงินตลาดทุน บริษัทฯ เชื่อว่าการเติบโตของธุรกิจของกลุ่มในระยะต่อไปจะยังมีโอกาสปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากยุทธศาสตร์ยานแม่และการฟื้นตัวของภาคธุรกิจ”

Back to top button