KKP โกยกำไรปี 65 ทะลุ 7.6 พันล้าน โต 20% รับรายได้ดอกเบี้ยพุ่ง

KKP กวาดกำไรปี 65 ทะลุ 7.6 พันล้านบาท โต 20% จากปีก่อนมีกำไรสุทธิ 6.3 พันล้านบาท รับรายได้ดอกเบี้ยพุ่ง และตั้งสำรองลดลง


ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKP รายงานผลการดำเนินงานปี 65 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.65 ดังนี้

สำหรับงวดปี 65 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 7,602.10  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.32% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 6,318.05 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ย 23,671 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.5% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีรายได้ดอกเบี้ยอยู่ที่ 19,489 ล้านบาท ตามการขยายตัวของสินเชื่อที่มีการขยายตัวได้ดีในสินเชื่อทุกประเภท ส่งผลให้รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในส่วนค่านายหน้าขายประกันปรับเพิ่มในระดับที่ดีเช่นกัน รวมถึงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลง 3.2%

Back to top button