“หมอพงษ์ศักดิ์” เก็บหุ้น MASTER เพิ่ม หนุนถือเกิน 5%

“พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี” เข้าซื้อหุ้น MASTER เพิ่มอีก 1.518% หนุนสัดส่วนถือล่าสุดอยู่ที่ 5.2793% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER โดย นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 1.518% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.2793% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button