”รัฐบาลฮ่องกง” เตือน! พกกัญชาเข้าประเทศ โทษปรับสูงสุด 21 ลบ. จำคุกตลอดชีวิต

“รัฐบาลฮ่องกง” เตือนระวังโทษหนัก! กรณีพบการผลิต, จัดหา, นำเข้า, ส่งออก, ถ่ายโอนขาย และครอบครองผลิตภัณฑ์กัญชา หลังมีการออกกฎหมายควบคุม CBD มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.เป็นต้นไป


รัฐบาลฮ่องกง ได้ออกกฎหมายควบคุมให้แคนนาบินอยด์ (Cannabinoid : CBD) ที่พบในพืชกัญชา เป็นสิ่งผิดกฎหมายในฮ่องกง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. เป็นต้นไป ภายใต้กฎหมายว่าด้วยยาอันตรายของฮ่องกง ห้ามผลิต จัดหา นำเข้า ส่งออก ถ่ายโอนขาย และครอบครองผลิตภัณฑ์ CBD

เนื่องจากปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม CBD ได้รับความนิยมมากในฮ่องกง โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิว น้ำมัน ผงกาแฟ และอาหารเสริม มีการอ้างสรรพคุณทำให้ผ่อนคลาย และลดอาการอักเสบของผิวหนัง โดยขาดการรับรองจากงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสน และนำไปสู่การใช้ผิดวัตถุประสงค์

โดยตามกฎหมายใหม่ดังกล่าว มีบทลงโทษตั้งแต่ปรับ 500,000 – 5,000,000 เหรียญฮ่องกง หรือกว่า 21ล้านบาท และจำคุกตั้งแต่ 7 ปีจนถึงตลอดชีวิต สำหรับผู้ค้า ผลิต ขนย้ายผลิตภัณฑ์ CBD ข้ามพรมแดนเข้าสู่ฮ่องกง

ส่วนผู้ครอบครองหรือบริโภค CBD ต้องระวางโทษปรับเป็นเงิน 1,000,000 เหรียญฮ่องกง หรือกว่า 4 ล้านบาท และจำคุก 7 ปี 

Back to top button