ตลท. จับ SDC-TRC ติด “แคชบาลานซ์” เริ่มพรุ่งนี้

ตลท. ประกาศให้ SDC-TRC เข้าข่ายติดเกณฑ์ “แคชบาลานซ์” เริ่ม 7 – 27 ก.พ.66


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศให้หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ได้แก่ บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SDC และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ SDC-W1 รวมทั้งบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRC เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ.66 และสิ้นสุดวันที่ 27 ก.พ.66

Back to top button