PCC จับมือ “หัวเว่ยฯ” ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะ

PCC จับมือ Huawei พันธมิตรยักษ์ใหญ่ด้านระบบสื่อสาร ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีระบบสมาร์ทกริด-โซลูชั่นพลังงานอัจฉริยะ สำหรับอุตสาหกรรมพลังงานแห่งอนาคต


นายกิตติ สัมฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นายอมร แดงโชติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PCC  ถ่ายภาพร่วมกับนายเควิน เฉิง ประธานกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และ นายเดวิด ซุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจพลังงานดิจิทัล บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ จำกัด ภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการออกแบบและพัฒนาระบบสมาร์ทกริดและโซลูชั่นพลังงานแบบอัจฉริยะภายในประเทศ ระหว่าง บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด บริษัทในเครือ PCC กับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อทำให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยความร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้ถือเป็นการผนึกความแข็งแกร่งของทั้งสองกลุ่มบริษัท โดย บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด มีความชำนาญด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจร อาทิ การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าที่ครอบคลุมตั้งแต่สถานีไฟฟ้าไปจนถึงระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า

ขณะที่ บริษัท หัวเว่ย ที่เป็นผู้นำระดับโลก มีความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานของระบบสื่อสาร ดังนั้น ความร่วมมือดังกล่าวจะเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าให้อัจฉริยะมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย

Back to top button