BIS หนุนทำธุรกิจ ESG ชูเทคโนโลยี-วัตกรรมช่วยตอบโจทย์ลูกค้า สู่การเติบโตยั่งยืน

BIS หนุนทำธุรกิจ ESG รับ “ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป เตาเผาไฮเท็คและบำบัดน้ำเสีย” ต่อยอดธุรกิจ-บริการให้ลูกค้า สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน แย้มเซ็นสัญญาลูกค้าฟาร์มขนาดใหญ่ 2 ราย จ่อพร้อมเสนองานอีกกว่า 10 โครงการ


นายสัตวแพทย์ ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIS เปิดเผยว่า BIS มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยยึดหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ทุกมิติ ดูแลสังคม และมีธรรมาภิบาล โดยจะขับเคลื่อนผ่านกลยุทธ์ของบริษัทฯ  ซึ่งล่าสุด BIS มีแผนที่จะผลักดันและต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับหลัก ESG 3 กลุ่ม คือ

1.โซลาร์รูฟท็อป BIS ร่วมกับพาร์ทเนอร์ บริษัท บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ หนึ่งในผู้นำด้าน Solar Rooftop EPC ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ให้กับกลุ่มลูกค้าหลักของ BIS ที่เป็นโรงเรือนเกษตรเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งในช่วงแรกนี้ บริษัทฯอยู่ระหว่างการดำเนินการแล้ว 2 โครงการ และมีลูกค้าให้ความสนใจจำนวนมากโดยกำลังเสนองานเพิ่มกว่า 10 โครงการ มูลค่า 5-25 ล้านบาทต่อโครงการ ขึ้นกับขนาดของโครงการ  เนื่องจากพลังงานทดแทนนี้ สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งปัจจุบันสถานการณ์ค่าไฟฟ้ามีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้พลังงานทดแทนได้รับความสนใจมากขึ้น ส่งเสริมการทำธุรกิจในระยะยาวอย่างยั่งยืน และช่วยลดภาวะโลกร้อน

2.เตาเผาทำลายซากสัตว์ (BURN MIZER CREMATORS) เตาเผาซากสัตว์แบบปรับลดควัน โดย BIS เป็นผู้แทนจำหน่าย เตาเผา วาลโก้ (Valco) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก สามารถเผาทำลายซากที่อาจก่อโรค โดยไม่ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ลดการรบกวนชุมชนโดยรอบ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยกระดับคุณภาพชีวิต ตามความมุ่งมั่นของบริษัทฯ “BEYOND ANIMAL WELLBEING”

3.กลุ่มผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสีย การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดกลิ่น ที่จะช่วยลดปัญหามลพิษทางกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และลดการปล่อยคาร์บอน CO2 ได้แก่ 3.1 โปรไบโอติกบำบัดน้ำเสีย (BIOKLEAN FC) เป็นจุลินทรีย์ที่มีส่วนช่วยลดปัญหากลิ่นของน้ำเสีย  และ 3.2 เครื่องกรองแยกตะกอนน้ำเสีย (BIO CENTRIFUGAL FILTRATION) ซึ่งโซลูชั่นการบำบัดน้ำเสีย สามารถช่วยลดมลภาวะ และแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยทำให้ชุมชน หมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงกับฟาร์มปศุสัตว์ มีสุขภาวะ อนามัย และ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การนำโซลูชั่นและเทคโนโลยีใหม่ๆด้านพลังงาน และ ไบโอเท็ค โดยยึดหลัก ESG ขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน มาต่อยอดธุรกิจและบริการให้กับกลุ่มลูกค้าหลักของ BIS คือ ฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กทั่วประเทศ ตลอดจนกลุ่มโรงพยาบาลและคลินิกสัตว์เลี้ยงกว่า 1,000 แห่ง จะมีประโยชน์ต่อลูกค้า คู่ค้า สังคม และ BIS เป็นการต่อยอดจากธุรกิจหลักด้านการจัดจำหน่าย  ยา วัคซีน อาหารเสริมและเวชภัณฑ์สัตว์ และ ยังช่วยเพิ่มรายได้ สร้างการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แข็งแรงและยั่งยืนยิ่งขึ้น โดย BIS จะผนึกความเชี่ยวชาญด้านสัตว์แพทย์ ความเชี่ยวชาญด้านการตลาดและการขาย กับความสามารถด้านเทคโนโลยี่  วิศวกรรม และไบโอเท็คของพันธมิตรต่างๆ เพื่อความสำเร็จของลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจทุกราย”

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) (BIS) พร้อมที่จะพัฒนาและก้าวไปสู่หนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมไบโอเทคของประเทศไทย โดยมุ่งหวังที่จะส่งต่อสินค้า บริการ รวมถึงเทคโนโลยีที่มีคุณค่า สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

Back to top button