ธ.ก.ส. “ขึ้นดอกเบี้ย” เงินฝากสูงสุด 0.52% ต่อปี มีผลพรุ่งนี้

ธ.ก.ส. ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 0.52% ต่อปี เพื่อสนับสนุนการออม และทำให้ผู้ฝากได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาด เริ่มมีผลวันที่ 17 ก.พ.66


นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 จากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.25% ต่อปี มาอยู่ที่ 1.50% ต่อปีในปัจจุบัน ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ทั้งด้านการอุปโภค บริโภคและการท่องเที่ยว ธ.ก.ส. จึงได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 0.52% ต่อปี เพื่อสนับสนุนการออม และทำให้ผู้ฝากได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

Back to top button