AMANAH กำไรปี 65 แตะ 309 ล้าน แจกปันผล 0.20 บ. จ่อขึ้น XD 7 มี.ค.นี้

AMANAH กำไรปี 65 แตะ 309 ล้านบาท จากปีก่อนมีกำไร 307 ล้านบาท รับรายได้ค่าธรรมเนียมพุ่ง เตรียมแจกปันผล 0.20 บ. พร้อมขึ้น XD วันที่ 7 มี.ค.66 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 2 พ.ค.66


บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ AMANAH รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2565 ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 309.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.84% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 307.16 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้สินเชื่อที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.06%

การเพิ่มขึ้นของรายได้และค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นประมาณ 25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็น 57.61% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้ค่าติดตามหรือค่าชดเชยจากการติดตามหนี้ และค่าธรรมเนียมด้านทะเบียนรถยนต์และประกันภัยรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณธุรกิจที่ปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้น

รวมทั้งมีการลดค่าใช้จ่ายที่สำคัญ ได้แก่ การลดลงของรายการขาดทุนและประมาณการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายประมาณ 20 ล้านบาท ลดลงคิดเป็น 202% ซึ่งเป็นผลจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายประเภทอสังหาริมทรัพย์จำนวน 1 แปลง มีกำไรจากการขายสุทธิประมาณ 17 ล้านบาท

นอกจากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 ก.พ.66 มีมติอนุมัติจ่ายปันผล 0.20 บาท/หุ้น เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 7 มี.ค.66 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นวันที่ 2 พ.ค.66

Back to top button