เปิดโผ 4 หุ้นปันผล ขึ้น XD 27 ก.พ.นี้ PTTGC นำทีมเด่น

เปิดโผ 4 หุ้นปันผล ได้แก่ AMATAR-BOL-GVREIT-PTTGC เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 27 ก.พ.66 ชู PTTGC นำทีมเด่น เล็งจ่ายปันผล 0.25 บ.


“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการรวบรวมรายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บจ.) ที่เตรียมจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD (วันที่ผู้ซื้อไม่ได้รับสิทธิปันผล) ในวันที่ 27 ก.พ.66 เพื่อให้นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นที่ต้องการได้รับสิทธิเงินปันผลจากบริษัทเข้าซื้อหุ้นหรือถือหุ้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD

ทั้งนี้ หากนักลงทุนมีการซื้อในวันขึ้นเครื่องหมาย XD หรือหลังวันขึ้นเครื่องหมาย XD ไปแล้ว ทางนักลงทุนก็จะไม่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่คณะกรรมการอนุมัติ

สำหรับหุ้นที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 27 ก.พ.66 ได้แก่ AMATAR, BOL, GVREIT, PTTGC

โดย ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท หรือ AMATAR มีอัตราจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.033 บาท และกำหนดจ่ายวันที่ 20 มี.ค.66 โดยอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) อยู่ที่ 0.48% วัดจากราคาปิด ณ วันที่ 23 ก.พ.66 อยู่ที่ 6.75 บาท

ขณะที่ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) หรือ BOL มีอัตราจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.1650 บาท และกำหนดจ่ายวันที่ 18 เม.ย.66 โดยอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) อยู่ที่ 1.58% วัดจากราคาปิด ณ วันที่ 23 ก.พ.66 อยู่ที่ 10.40 บาท

ส่วน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ หรือ GVREIT มีอัตราจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.1980 บาท และกำหนดจ่ายวันที่ 10 มี.ค.66 โดยอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) อยู่ที่ 2.04% วัดจากราคาปิด ณ วันที่ 23 มี.ค.66 อยู่ที่ 9.70 บาท

รวมถึง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC มีอัตราจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท และกำหนดจ่ายวันที่ 26 เม.ย.66 โดยอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) อยู่ที่ 0.52% วัดจากราคาปิด ณ วันที่ 23 มี.ค.66 อยู่ที่ 47.75 บาท ทั้งนี้ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) แนะนำราคาเป้าหมาย 42.50 บาท

Back to top button