NEWS ลุยฟ้อง “อสมท.” ทวงคืนประกันไลเซนส์ “ทีวีดิจิทัล” กว่า 7.7 ล้านบาท

บอร์ด NEWS ไฟเขียวยื่นฟ้อง “อสมท.” ขอคืนหลักประกันสัญญาที่เป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาบริการโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิตอล วงเงิน 7.7 ล้านบาท หลังทวงคืนมาหลายครั้ง แต่ไม่มีความคืบหน้า


ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS ครั้งที่ 1/2566 ที่มีนายบากบั่น บุญเลิศ เป็นประธาน มีมติอนุมัติให้ฝ่ายบริหารดำเนินการยื่นฟ้อง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ อสมท. หลังจาก อสมท ดึงเวลามาร่วม 5 ปี โดยไม่ยอมคืนหลักประกันสัญญาที่เป็นหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee – L/G) จากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 เป็นเงินจำนวน 7,704,000 บาท โดยอ้างว่า ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

ทั้งนี้ บริษัท NEWS ได้ขอให้ธนาคารพาณิชย์ออกหนังสือค้ำประกัน L/G ไปวางกับอสมท.ตามสัญญาบริการโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิตอล ซึ่งทาง บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด หรือ SPTV บริษัทย่อยในเครือ NEWS เป็นนำไปวางค้ำประกันในการใช้โครงข่ายของอสมท.เพื่อออกอากาศของสถานีโทรทัศน์สปริงส์นิวส์ ที่ได้ประมูลมา แต่ปัจจุบันบริษัท NEWS ได้คืนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิตอล แก่เจ้าของคลื่นความถี่ไปแล้ว

นายกฤษฎา พฤติภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NEWS กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น SPTV มิได้นิ่งนอนใจ โดยบริษัทฯ ดำเนินการขอรับคืนหลักประกันเป็นเงินจำนวนกว่า 7,704,000 บาทมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา หลังขอยกเลิกสัญญาให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิตอลและชำระค่าบริการครบถ้วน ตามประกาศของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 คําสั่งที่ 4/2562 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมในข้อที่ 10 กำหนดว่า “ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลรายใดประสงค์จะคืนใบอนุญาตที่ได้รับตามประกาศให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังสำนักงาน กสทช. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ” หากแต่ทาง ‘อสมท’ กลับเพิกเฉยต่อการส่งคืนหนังสือค้ำประกันดังกล่าว แม้ว่า SPTV จะไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ต่อคู่กรณีแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ทางทนายความของ SPTV ได้ส่งหนังสือเพื่อทวงถามต้นฉบับหนังสือค้ำประกัน ตามสัญญาที่ 2190/2564 อีกครั้ง ดังนั้น SPTV ในฐานะบริษัทย่อยภายใต้การบริหารงานของ NEWS ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายกับ อสมท. เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม โดยจะมอบหมายให้สำนักงานกฎหมายเป็นตัวแทนในการดำเนินการต่อไป

โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเรียกร้องขอคืนหลักประกันสัญญาให้บริการโครงข่าวโทรทัศน์ดิจิตอลหลักดังกล่าวมีมูลค่า 7.7 ล้านบาท และค่าเสียหายจากการขาดประโยชน์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี รวมถึงค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแทนโจทก์ เพื่อปกป้องผลประโยชน์และทวงคืนค่าเสียโอกาสจากการนำเงินทุนของบริษัทฯไปใช้ในการดำเนินงานตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

Back to top button