SVT เล็งหั่นราคา “เวนดิ้งแมชชีน” หวังกระจายเข้าชุมชน ดันยอดขาย Q2 เพิ่มกว่า 50 ตู้

SVT วางแผนปรับลดราคาขายตู้สินค้าอัตโนมัติ “เวนดิ้งแมชชีน” หวังกระจายเข้าสู่ชุมชน คาดกระตุ้นยอดขายไตรมาส 2/66 เพิ่มกว่า 50 ตู้


นายคเณศร์ อรรถไพศาลกุล รองผู้อำนวยการสายงานการตลาด บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SVT เปิดเผยว่า ธุรกิจเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ในปัจจุบันกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ตามแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่ชอบความสะดวกและความรวดเร็วในการเลือกซื้อสินค้าตามที่ต้องการในทุกที่ อีกทั้งมีระบบการชำระเงินที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า ตอบโจทย์ความรวดเร็วในการเลือกซื้อสินค้าที่สะดวกยิ่งขึ้น แต่การกระจายการติดตั้งเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในปัจจุบันก็ยังไม่ทั่วถึง

ดังนั้น SVT จึงมีความมุ่งหวังอยากช่วยให้ธุรกิจ Vending Machine กระจายตัวออกสู่ชมชนห่างไกลในพื้นที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น จึงจัดโครงการ “SVT เพื่อสังคม ส่งต่อธุรกิจคืนสู่ชุมชน” ขึ้นมา เพื่อส่งต่อความสุขคืนสู่ประชาชน หรือนักธุรกิจที่มีทุนทรัพย์ที่จำกัด ได้มีธุรกิจเป็นของตัวเองและมีรายได้ โดยเฉพาะในช่วงที่ธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยกำลังกลับบูมอีกครั้ง

สำหรับเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่เข้ามาร่วมในโครงการฯ จะเป็นเครื่อง Vending Machine หยอดเหรียญอัตโนมัติ ประเภท can&bottle ที่ผ่านการใช้งาน แต่ยังมีสภาพพร้อมใช้งานประมาณ 95% โดยเครื่อง Vending Machine ดังกล่าว จะถูกนำเข้าโรงงานปรับปรุงสภาพและประกอบ (Refurbishment) ให้สมบูรณ์ สามารถรองรับสินค้า ประเภท can&bottle ได้ 25 ชนิด พร้อมบรรจุสินค้าได้จำนวนกว่า 300-400 ชิ้น มีอายุการใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 8-9 ปี ราคาจำหน่ายเครื่องละ 38,000 บาท จากปกติราคาเครื่องละกว่าแสนบาท พร้อมทั้งยังได้รับการดูแลบริการหลังการขาย ตามนโยบายบริษัทฯ

ช่วงโควิด-19 ระบาดในปี 2564 บริษัทได้ทดลองเริ่มเปิดโครงการฯ เนื่องจากประชาชนและผู้บริโภคไม่สามารถออกจากบ้านได้ ประกอบกับมีผู้ประกอบการขอคำปรึกษาและสอบถามเข้ามายังบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น ผู้บริหารจึงวางนโยบายให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งการจัดตั้งโครงการฯ ในช่วงแรกได้รับการตอบรับที่ดีมาก และภายในระยะเวลาเพียง 1 เดือนมีผู้ประกอบการจัดซื้อเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติไปมากกว่า 50 ตู้ ทำให้บริษัทสามารถปิดยอดจำหน่ายได้จำนวนกว่า 80 ตู้ “นายคเณศร์ กล่าว

สำหรับการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ จะเป็นการต่อยอดสู่การสร้างอนาคตให้กับประชาชนในชุมชน โดยบริษัทเปิดรับทั้งประชาชนทั่วไป นักธุรกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ชุมชน และกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP เป็นต้น คาดว่าในช่วงไตรมาส 2/66 จะสามารถจำหน่ายได้อีกไม่ต่ำกว่า 50 ตู้

คาดหวังว่า SVT จะสามารถช่วยเหลือประชาชนให้มีรายได้จากการติดตั้งเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติตามพื้นที่ต่าง ๆ โดยเราจะเข้าไปช่วยเหลือดูแล ให้ความรู้ และอบรมให้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติสามารถใช้งานได้นานกว่า 8-9 ปี และสามารถคืนทุนได้โดยเร็วไว และไม่ต้องกลัวว่าจะมีการลักขโมยได้ง่าย ๆ เพราะเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของ SVT มีเซฟตี้เหมือนตู้เซฟหรือตู้นิรภัย โดยที่ผ่านมายังไม่เคยเกิดกรณีการลักขโมยจากเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของ SVT เลย”

Back to top button