ด่วน! บริษัทแม่ SVB ยื่นล้มละลาย เล็งขายสินทรัพย์กู้วิกฤต

ด่วน! “SVB Financial Group” บริษัทแม่ของ Silicon Valley Bank หรือ SVB ได้ยื่นต่อศาลล้มละลายสหรัฐ ตามบทบัญญัติส่วนที่ 11 เตรียมขายสินทรัพย์กู้วิกฤต


สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานว่า SVB Financial Group บริษัทแม่ของ Silicon Valley Bank (SVB) ได้ยื่นขอปรับโครงสร้างองค์กรและฟื้นฟูกิจการ ภายใต้การกำกับดูแลของศาลล้มละลาย ตามบทบัญญัติส่วนที่ 11 แห่งกฎหมายล้มละลาย (chapter 11 สำหรับองค์กรธุรกิจซึ่งประสงค์จะดำเนินธุรกิจต่อ และจะชำระหนี้ให้เจ้าหนี้) ซึ่งการยื่นขอล้มละลายเป็นกระบวนการปกติ เพื่อขอให้ศาลเข้ามาดูแลทรัพย์สินของบริษัทชั่วคราว ก่อนนำเสนอแผนเพื่อหาผู้มาซื้อทรัพย์สินในขั้นต่อไป อย่างไรก็ดีธุรกิจในเครืออย่าง SVB Securities, กองทุนของ SVB Capital และองค์กรพันธมิตรทั่วไป ไม่รวมอยู่ในการยื่นนี้

ทั้งนี้บริษัทมีแผนจะดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อประเมินทางเลือกสำหรับธุรกิจ สินทรัพย์ และการลงทุนอื่นๆ โดยปัจจุบันบริษัทมีสภาพคล่องประมาณ 2,200 ล้านดอลลาร์ มีทรัพย์สินอยู่ที่ 209,000 ล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม SVB Financial Group ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Silicon Valley Bank ที่ได้ล้มละลายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจาก Silicon Valley Bridge Bank ดำเนินงานภายใต้ Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) และไม่รวมอยู่ในการยื่นฟ้องในบทที่ 11

Back to top button