ผู้ถือหุ้น IMH เคาะตั้ง 2 กรรมการใหม่-ซื้อโรงพยาบาล “มเหสักข์” บุ๊กรายได้ปีละ 400 ล้าน

ผู้ถือหุ้น IMH ไฟเขียวแต่งตั้ง “นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย-บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร” นั่งกรรมการบริษัท และอนุมัติซื้อโรงพยาบาล “มเหสักข์” รองรับลูกค้ากลุ่ม office ย่านธุรกิจสีลม-สาทร คาดสร้างรายได้ปีละ 400 ลบ. รับรู้ทันทีไตรมาส 3/66


รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ประธานกรรมการ และดร.สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) หรือ IMH จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 โดยมีมติอนุมัติเพิ่มกรรมการใหม่ 2 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเข้ามาเสริมทัพกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งจากประสบการณ์ของทั้ง 2 ท่านจะเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการขยายกิจการโรงพยาบาลและลงทุนในธุรกิจทางการแพทย์ใหม่ๆ ของกลุ่มโรงพยาบาล IMH ได้อย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ ยังมีมติอนุมัติซื้อหุ้น “โรงพยาบาลมเหสักข์” ในสัดส่วนไม่เกิน 90.77% ของหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้โรงพยาบาลมเหสักข์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ 132 เตียง ซึ่งมีทำเลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทำเลทองย่านสีลม สามารถรองรับลูกค้ากลุ่ม office ย่านธุรกิจสีลม-สาทร และยังเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มโรงพยาบาล IMH กว่า 400 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะเริ่มรับรู้รายได้ ในไตรมาส 3/66

Back to top button