“ม.ล.ชโยทิต กฤดากร” ลาออกกรรมการ PTT มีผลทันที

“ม.ล.ชโยทิต กฤดากร” แจ้งลาออกตำแหน่งกรรมการ ปตท. เนื่องจากมีภารกิจอื่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.66


บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ PTT แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ม.ล.ชโยทิต กฤดากร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้แจ้งลาออกจากตําแหน่งกรรมการ ปตท. เนื่องจากมีภารกิจอื่น โดยการลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

Back to top button