SUPER เข้าพบนายก “เวียดนาม” หารือขยายโซลาร์-วินด์ฟาร์ม

SUPER เข้าพบนายกรัฐมนตรีเวียดนาม “พณฯ ฝั่ม มิญ จิ๊ญ” หารือแนวทางขยายการลงทุนในโครงการโซลาร์ฟาร์ม-วินด์ฟาร์ม พร้อมแสดงเจตนารมณ์ลงทุนระยะยาวและขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเวียดนาม


นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าเรียนพบ พณฯ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงฮานอย เพื่อหารือการดำเนินงาน การขยายการลงทุนใหม่ของ SUPER ในประเทศเวียดนาม

โดยยังสนใจลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และลมเพิ่ม รวมถึงสนใจลงทุนในโครงการระบบกำจัดขยะและผลิตไฟฟ้าจากขยะ การพัฒนาสวนอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในเขตจังหวัดแม่โขงเดลต้า รวมถึงการลงทุนในโครงการGreen Hydrogen ในจังหวัดบักเลียว (Bac Lieu)ในประเทศเวียดนาม

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่มีโอกาสได้เข้าพบ พณฯ ฝั่ม มิญ จิ๊ญ นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้พูดคุยถึงบรรยากาศทางธุรกิจและการลงทุนของเวียดนาม ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจมีความเติบโตอย่างรวดเร็วอันเป็นผลจากการเข้าร่วมเครือข่ายข้อตกลงการค้าเสรีต่างๆ รวมถึงความชัดเจนทางนโยบายซึ่งส่งผลให้เพิ่มศักยภาพของเวียดนามในด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์” นายจอมทรัพย์ กล่าว

ขณะที่นายกฯเวียดนามชื่นชมเจตนารมณ์และขนาดการลงทุนของ SUPER โดยเฉพาะในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ของเวียดนาม

นายจอมทรัพย์ กล่าวต่อไปว่า ขอขอบพระคุณการสนับสนุนที่ดีเสมอมาของรัฐบาล ในระดับกระทรวงและหน่วยราชการท้องถิ่นของเวียดนามในแต่ละจังหวัด เรามีจุดยืนและพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเวียดนามให้มากขึ้น ผ่านลงทุนระยะยาวของบริษัทซึ่งได้ดำเนินการให้เห็นอย่างประจักษ์แล้ว

อีกทั้งยังสนใจลงทุนเพิ่มในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และลม รวมถึงเตรียมแผนการลงทุนใหม่ๆของกลุ่มฯในโครงการด้านการบริหารจัดการขยะชุมชนและผลิตไฟฟ้าจากขยะ การพัฒนาสวนอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในเขตจังหวัดแม่โขงเดลต้า รวมถึงความสนใจของบริษัทในการพิจารณาการลงทุนในโครงการ Green Hydrogen Plant ในจังหวัดบักเลียว อีกด้วย

พณฯ ฝั่ม มิญ จิ๊ญ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กล่าวว่า ปัจจุบันเวียดนามกำลังพิจารณา ”แผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ 2021 – 2030” หรือ PDP8 ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์การมุ่งสู่ Carbon Neutrality ในปี 2045 ซึ่งต้องเร่งส่งเสริมการพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท ทั้งพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวลฯลฯ เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกเพื่อร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามที่ให้สัตยาบันไว้ในการประชุม COP26 และยังเข้าร่วมในการจัดตั้งภาคีหุ้นส่วนการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเท่าเทียม (JETP)

ประเทศเวียดนามยินดีต้อนรับและพร้อมสร้างกลไกที่เหมาะสมให้กับนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงนักลงทุนไทยที่จะทำธุรกิจและประสบความสำเร็จในเวียดนาม บนจิตวิญญาณของผลประโยชน์ร่วมกันที่กลมเกลียว ร่วมรับความเสี่ยงที่เท่าเทียม โดยหัวใจคือการเติบโตและเจริญก้าวหน้าร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้”

อนึ่ง กลุ่ม SUPER ปัจจุบันได้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศไทย และประเทศเวียดนามแล้วรวมกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเฉพาะการลงทุนในเวียดนามมีโครงการที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 10 โครงการ รวมกำลังการผลิตตามสัญญา PPA ที่ 887 เมกะวัตต์ และยังมีโครงการพลังงานลมอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาโครงการอีก 4 โครงการ มีกำลังการผลิตรวม 421 เมกะวัตต์

Back to top button