TMI รายได้ขายไฟพุ่ง! ดัน Q1 กำไรโตทะลัก 81% แตะ 15 ล้าน

TMI รายได้ขายไฟพุ่ง! ดันงบไตรมาส 1/66 กำไรโตทะลัก 81% แตะ 15 ล้าน จากปีก่อน 8 ล้าน


บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TMI รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

โดยผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้จากการขายรวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 เท่ากับ 161.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.40 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเท่ากับ 143.55 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายรวมที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้นจากปี 2565 มากกว่า 20.92 ล้านบาท หรือ เติบโตขึ้นร้อยละ 249.05 จึงทำให้รายได้ในไตรมาสนี้มีผลการด าเนินงานเติบโตขึ้น

Back to top button