ศูนย์โควิด-19 พบผู้ติดเชื้อ รายสัปดาห์ 2,632 คน ตาย 64 คน

ศูนย์โควิด-19 กรมประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดตั้งแต่วันที่ (14-20 พ.ค.66) มีจำนวนผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) 2,632 ราย เสียชีวิต 64 ราย และมีผู้ป่วยสะสม 15,069 ราย


ศูนย์ข้อมูล COVID-19 กรมประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ (14-20 พ.ค.66) ว่าเบื้องต้นมีผู้ป่วยสะสม 15,069 ราย ตั้งแต่ 1 ม.ค.66 เสียชีวิตเพิ่ม 64 ราย เสียชีวิตสะสม 384 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) 2,632 ราย

 

Back to top button