SUPER รอรับแผน PDP8 เวียดนาม 1.5 แสนเมกะวัตต์

SUPER รอรับแผน PDP8 เวียดนาม 1.5 แสนเมกะวัตต์ พร้อมจ่อ COD อีก 10 โครงการในเวียดนามรวมกำลังการผลิตตามสัญญา PPA อยู่ที่ 887 เมกะวัตต์


บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER ได้รับความสนใจไม่น้อยหลังแผนพัฒนาพลังงานฉบับที่ 8 (PDP 8) ในประเทศเวียดนามนั้นได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งแผนพัฒนานั้นมีพลังงานอยู่ที่ 1.5 แสนเมกะวัตต์ นับว่าได้รับประโยชน์อย่างเต็มเหนี่ยว อีกทั้งพอร์ตการลงทุนในประเทศเวียดนามนั้นยังมีโครงการที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ไปแล้ว 10 โครงการ ซึ่งรวมกำลังการผลิตตามสัญญา PPA อยู่ที่ 887 เมกะวัตต์ โครงการข้างต้นอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาพลังงานอีก 300-400 เมกะวัตต์ ในส่วนของโครงการใหม่ ๆ ยังต้องรอติดตามกันต่อไป

Back to top button