“สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ” ลาออกกรรมการอิสระ-ตรวจสอบ TAKUNI มีผล 31 พ.ค.นี้

TAKUNI แจ้งนายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ ลาออกตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากติดภารกิจอื่น มีผลวันที่ 31 พ.ค.66


บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TAKUNI แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการการตรวจสอบ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากติดภารกิจอื่น ทำให้ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

โดยประธานกรรมการบริษัท ได้รับหนังสือลาออก ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 และการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลง และจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบต่อไป

 

Back to top button