“อภิรักษ์ วาราชนนท์” ลาออกกรรมการ MPIC มีผลทันที

MPIC เผยถึง นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ ได้ขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการ มีเหตุผลส่วนตัวบางประการ จึงไม่สามารถปฏิบัติงานในตําแหน่งกรรมการต่อไปได้ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.66 เป็นต้นไป


บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) หรือ MPIC ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ กรรมการบริษัท ได้ขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการของ MPIC เนื่องจากมีเหตุผลส่วนตัวบางประการ จึงไม่สามารถปฏิบัติงานในตําแหน่งกรรมการต่อไปได้โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

Back to top button