CAZ คว้างาน “จ้างเหมาก่อสร้าง” 3 โครงการใหม่ มูลค่า 445 ล้าน

CAZ ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการพลังงานสะอาด และโครงการท่อก๊าซธรรมชาติ มูลค่ารวมกว่า 445 ล้านบาท


บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CAZ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ จำนวน 3 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 445 ล้านบาท ได้แก่ โครงการพลังงานสะอาด งานโยธา พื้นที่ WBS E09/E04 จังหวัดชลบุรี มูลค่ารวม 335 ล้านบาท, โครงการพลังงานสะอาด งานติดตั้งโครงสร้าง งานดัดแปลงชิ้นงาน งานเครื่องกล งานท่อ จังหวัดชลบุรี มูลค่ากว่า 72.01 ล้านบาท และโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุต แห่งที่ 1 และ 2 โดยเป็นงานเชื่อมประกอบติดตั้งท่อลอดใต้ดิน (HOD) จังหวัดระยอง มูลค่ากว่า 38.49 ล้านบาท

Back to top button