TPCH ลุย COD โรงไฟฟ้าชีวมวลแม่ลาน กำลังผลิต 3 เมกะวัตต์

TPCH เดินหน้า COD โรงไฟฟ้าชีวมวล อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี กำลังผลิตติดตั้ง 3 เมกะวัตต์ ให้กับ (กฟภ.) เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโรงที่ 13 รวมกำลังการผลิตที่เสนอขายไฟฟ้าทั้งหมด 112.20 เมกะวัตต์


บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 66 เวลา 13:00 น. โรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล แม่ลาน ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TPCH ได้เริ่มมีการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 2.85 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตติดตั้ง 3.00 เมกะวัตต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโรงที่ 13 ของ TPCH ที่ได้จ่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่ดำเนินการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ รวมกำลังการผลิตที่เสนอขายไฟฟ้าทั้งหมด 112.20 เมกะวัตต์

Back to top button