ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับ TLI-WHA เข้า SET50 รอบครึ่งปีหลัง พ่วง SET100 ใหม่ 8 ตัว

“ตลาดหลักทรัพย์” ประกาศให้ TLI-WHA เข้า SET50 รอบครึ่งปีหลัง ส่วน SET100 มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 8 บริษัท ได้แก่ AURA-BTG-ERW-MBK-SNNP-STEC-TASCO-TLI


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประกาศผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนี SET50, SET100, sSET, SETCLMV, SETHD, SETTHSI และ SETWB ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 66 (1 ก.ค. – 31 ธ.ค.)

โดยดัชนี SET50 มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 2 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA

ดัชนี SET100 มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 8 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ AURA, บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ BTG, บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ERW, บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) หรือ MBK, บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SNNP, บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC, บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TASCO และบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI

ดัชนี sSET มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 21 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ AAI, บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ASK, บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BLAND, บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ CGH, บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DUSIT, บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) หรือ GFPT, บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS, บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) หรือ KBS, บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MALEE, บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) หรือ M-CHAI, บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO, บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE, บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PCC, บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PTL, บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย  จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER, บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER, บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TEAM, บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG, บริษัท ไทยอีสเทิร์นกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEGH, บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TGE และ บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TRU

ดัชนี SETCLMV มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 1 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ AS

ดัชนี SETHD มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 7 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL, บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JMART, บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) หรือ RCL, บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI, บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA, บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT และบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TASCO

ดัชนี SETTHSI มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 1 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) หรือ M-CHAI

ดัชนี SETWB มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 6 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV, บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT, บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA, บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ BTG, บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL และ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT

โดยการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนีดังกล่าวจะดำเนินการทุกครึ่งปี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยดัชนี sSET ดัชนี SETCLMV และดัชนี SETTHSI เป็นดัชนีที่ไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนี ทั้งนี้ การทบทวนในครั้งนี้ใช้ข้อมูลระหว่าง 1 มิ.ย.65 ถึง 31 พ.ค.66

Back to top button