สะพัด! DSI รับ STARK เป็น “คดีพิเศษ” พนง.สอบสวน ชี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน

มีรายงานว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีมติรับคดีที่ผู้บริหารชุดใหม่ของ STARK เข้าร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับอดีตผู้บริหารชุดเก่าและบุคคลที่เกี่ยวข้อง หลังผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจพบความผิดปกติของบัญชีที่เข้าข่ายการทุจริต


จากกรณีที่นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับทราบจากหนังสือของผู้สอบบัญชีรายบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ว่าผู้สอบบัญชีได้ตรวจพบพฤติการณ์อันควรสงสัยในประเด็นการดำเนินงาน และได้ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทตามนัยมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2565

จนนำไปสู่การที่บริษัทดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อให้สืบสวนและสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีและลงโทษตามกฎหมายจนถึงที่สุด

ล่าสุดมีรายงานข่าวอ้างอิงแหล่งข่าวใน DSI ให้ข้อมูลว่า คณะกรรมการคดีพิเศษ มีมติได้รับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม หลังมีรายงานข่าวดังกล่าว “ข่าวหุ้นธุรกิจ” ตรวจสอบไปยัง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ของ DSI ให้ข้อมูลว่า จากการตรวจสอบไปที่พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี ยืนยันว่าคดีนี้ อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานและสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำข้อมูลนำเสนอต่อ คณะกรรมการคดีพิเศษให้พิจารณาว่าจะรับเป็นคดีของ STARK เป็นพิเศษหรือไม่  และเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนจึงต้องใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานให้รอบด้านมากที่สุด

Back to top button