TASCO ผนึก ARV ร่วมทุนตั้ง “นิลา” ลุยบริหารงานก่อสร้าง

TASCO ผนึก ARV เครือบริษัท ปตท.สผ. ร่วมทุนจัดตั้ง นิลา พัฒนาระบบซอฟต์แวร์และระบบโดรนครบวงจร เพื่อใช้โดรนตรวจสอบงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย


นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TASCO ผู้นำด้านยางมะตอยอย่างครบวงจรเปิดเผยว่า การร่วมลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างถนนและโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย ให้สามารถติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างและควบคุมการใช้วัสดุต่างๆ ในการก่อสร้างได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างแม่นยำและบริหารโครงการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี หรือ ARV เปิดเผยว่า บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด หรือ SKYLLER ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการตรวจสอบด้วยโดรนและระบบ AI เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้มีส่วนสำคัญทำให้ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสามารถประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านระบบซอฟต์แวร์ ด้วยระบบโดรน รวมถึงการทำงานร่วมกันในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบซอฟต์แวร์ให้รองรับการเติบโตของธุรกิจการก่อสร้างถนนในประเทศไทยต่อไปในอนาคต

Back to top button