ICN คว้างาน “กฟภ.” ติดตั้งระบบ Teleprotection มูลค่า 22 ล้านบาท

ICN คว้างานซื้อขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารสำหรับระบบ Teleprotection กับ กฟภ. มูลค่างาน 22.41 ล้านบาท


บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) หรือ ICN เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามสัญญาเลขที่ บ.22/2566 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 สำหรับงานซื้อขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารสำหรับระบบ Teleprotection กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่างานรวม 22,409,973.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โดยมีระยะเวลาดำเนินงานใหม่แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา และรับประกัน 2 ปี

 

Back to top button