PTG ลุยค่ายอาสา “ทำจริงไม่ทิ้งกัน” จ.ระยอง ส่งเสริมชุมชนอยู่ดีมีสุข

PTG ร่วมกับ ATLAS ENERGY จัดกิจกรรม CSR ในโครงการ “พีที ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกัน” ตอกย้ำในการช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนให้ “อยู่ดีมีสุข” พร้อมการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนโดยมอบทุนการศึกษา 50 ทุน ณ ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า PTG ดำเนินธุรกิจ และเติบโตคู่กับคนไทยมากว่า 34 ปี ซึ่งบริษัทมีความตระหนักดีในการให้ความช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ที่ PTG ดำเนินกิจการอยู่ จึงจัดกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ “PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน” มาอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด PTG เดินหน้าจัดโครงการเป็นครั้งที่ 3 ในปี 2566 ในวันที่ 15 กรกฎาคม ณ โรงเรียนวัดสมบูรณาราม ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ร่วมกับแอตลาส เอ็นเนอยี และโรงบรรจุก๊าซหุงต้มพีทีบ้านฉาง ได้นำพนักงานกว่า 50 คน เพื่อให้เยาวชน และชาวบ้านผู้อาศัยในตำบลสำนักท้อน และชุมชนใกล้เคียงกว่า 700 คนได้รับประโยชน์จากกิจกรรมในครั้งนี้สูงสุด รวมถึงส่งเสริมสุขภาพอนามัย เพื่อให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ PTGได้มีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชนกับโครงการ PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน โดยมีกิจกรรมหลักคือโครงการ “พีที ชุมชนตาสว่าง” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยการบริการวัดสายตาประกอบแว่น และให้ความรู้เรื่องดวงตากับผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันได้มอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุไปแล้วกว่า 3,100 คน และที่ตำบลสำนักท้อนเราเพิ่มอีกจำนวน 500 คน เพื่อให้ทุกท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ โครงการยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จำนวน 12 สถานศึกษา และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนทั้งหมด 50 ทุน โดยแบ่งเป็นนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 40 ทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท และ Atlas Energy มอบทุนการศึกษาบุตรและธิดาของพนักงานเรียนดีแต่ขาด แคลนทุนทรัพย์ อีกจำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา รวมถึงมอบพันธุ์ผักสวนครัว ขณะเดียวกันมอบห้องสมุดเพื่อน้องให้กับโรงเรียนวัดสมบูรณาราม อีกทั้งมีกิจกรรมปลูกป่าสร้างปอด พร้อมต้นไม้แลกยิ้ม ที่มอบต้นไม้กินได้ จำนวนกว่า 300 ต้น เพื่อให้ชาวบ้านได้นำต้นไม้กลับไปปลูกที่บ้านต่อไป

นอกเหนือจากกิจกรรมดังกล่าว PTG ยังความคำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ของคนในชุมชน ดังนั้นจึงมีการจัดอบรมการขับขี่ปลอดภัยให้กับชาวบ้านในตำบลสำนักท้อง โดยวิทยากรด้านการจราจรพร้อมแจกหมวกกันน็อคให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ได้ขับขี่อย่างถูกกฎจราจรและปลอดภัยอีกด้วย

รวมทั้งยังลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบของอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน จำนวน 10 ราย รวมทั้งจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดกว่า 3,000 ตัว ณ สระเกษตร หมู่ 6 เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนสามารถจับไปรับประทานและสร้างรายได้เพื่อดำรงชีวิตต่อไป

“PTG มุ่งเน้นใส่ใจความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนแบบทุกมิติ ดังนั้นจึงเห็นมาโดยตลอดว่า PTG ได้จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนตามความจำเป็นในหลากหลายด้าน เพื่อบรรเทาทุกข์ และช่วยส่ง เสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม โดยยึดหลัก PT สร้างสุข สุขกาย สุขใจ สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง “อยู่ดีมีสุข” ตลอดไปและยั่งยืน” ินายรังสรรค์ กล่าว

อย่างไรก็ตามโครงการค่ายอาสา “ทำจริง ไม่ทิ้งกัน ทางพีทียังคงเดินหน้าจัดโครงการทุกไตรมาส โดยในไตรมาสละครั้ง ต่อไปเรื่อยๆทั่วประเทศที่มีชุมชนใกล้สถานี้ปั้มน้ำมันของบริษัท นายรังสรรค์ กล่าวทิ้งท้าย

Back to top button