ไม่จบ! เลือก “หัวหน้า” พรรค ปชป.ล่มอีกรอบ หลังองค์ประชุมไม่ครบ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เผยร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ เลือกหัวหน้า-กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ย้ำ ยึดอุดมการณ์ของพรรคและประโยชน์สูงสุดของบ้านเมืองเป็นหลัก ล่าสุด ล่มแล้วเหตุองค์ประชุมไม่ครบ 250 คน


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ก่อนร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ว่าการประชุมในวันนี้จะผ่านไปได้ด้วยความเรียบร้อย ส่วนผลจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับมติในที่ประชุมใหญ่

ทั้งนี้ เป็นหน้าที่กรรมการบริหารชุดใหม่ และที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แต่ถ้ายังไม่มีกรรมการบริหารชุดใหม่ กรรมการบริหารชุดรักษาการกับ สส.ชุดปัจจุบัน ก็จะทำหน้าที่ไปพลางก่อน เป็นหลักที่ปฏิบัติมาตลอด

“สำหรับความเห็นผมเท่าที่ติดตามสถานการณ์ ผมคิดว่าสถานการณ์การเมืองมันยังไม่นิ่ง และยังไม่มีอะไรชัดเจน เพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์ก็ต้องนิ่งให้เป็นเหมือนกัน แล้วก็ต้องไม่ผลีผลามในการที่จะพิจารณาตัดสินใจอะไร ทั้งหมดจะต้องยึดอุดมการณ์ของพรรคและประโยชน์สูงสุดของบ้านเมืองเป็นหลัก” นายจุรินทร์ กล่าว

นายจุรินทร์ ระบุต่อไปด้วยว่า อย่าเพิ่งคาดการณ์ไปล่วงหน้า ทุกอย่างจะไปยุติในที่ประชุมร่วมของพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อถึงเวลามติพรรคก็จะเป็นที่ยุติ สำหรับประชาธิปัตย์นั้น การบริหารงานก็เป็นไปตามวิถีประชาธิปไตยในพรรค เพราะไม่มีเจ้าของ ไม่มีใครมาสั่งได้ ไม่ง่ายเหมือนบางพรรคที่ใครคนใดคนหนึ่งคนเดียวสั่งแล้วก็จบ แต่ประชาธิปัตย์เป็นพรรคในวิถีทางประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นต้องอาศัยมติพรรคหรือข้อยุติในที่ประชุม อย่ามองเรื่องนี้เป็นข้อด้อย แต่มันเป็นจุดแข็งของประชาธิปัตย์ ไม่งั้นเราอยู่มาไม่ได้จนถึงวันนี้

อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลา 10:15 น. ที่ผ่านมา องค์ประชุมยังขาดอยู่ 40 คน ล่าสุดมีการแถลงเมื่อเวลา 10:36 น. ว่า ครบองค์ประชุมล่าสุด 223 คน ไม่ถึง 250 คน ตามข้อคับพรรค จึงไม่สามารถที่จะประชุมได้ โดยจะนำเรียนกรรมการบริหารพรรคต่อไป เพื่อนัดประชุมครั้งใหม่

Back to top button