ดักเก็บ 17 หุ้น “ปันผล” ก่อนขึ้น XD ส.ค.นี้

ดักเก็บ 17 หุ้น “ปันผล” เก็บก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD ในเดือนสิงหาคมนี้ โดยมีสิทธิรับเงิน! อาทิ PTTEP, ADVANC, RJH, PIMO, TU, CPAXT, RPH, SCM, TNP, THANA, BOL, DCC, KCE, 2S, GPI, PM และ LPN


เข้าสู่เทศกาลจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำปี 2566 ซึ่งเริ่มทยอยประกาศออกมาแล้ว พร้อมกับประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD ออกมาให้เห็นแล้ว ซึ่งก็มีบริษัทขึ้นเครื่องหมายไปแล้วบาง โดยบริษัทเหลาะนั้นก็ไม่สามารถได้รับเงินปันผล แต่หากนักลงทุนอยากลงทุนเพื่อรับเงินปันผลก็ควรซื้อหุ้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD

ดังนั้นข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์จึงทำการสำรวจ บจ. ที่มีประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นโดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้มาฝากไว้พิจารณาในการลงทุนช่วงภาวะตลาดหุ้นยังคงมีความผันผวนรอความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาล และการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ต่อไป

สำหรับนักลงทุนอยากได้เงินปันผลควรซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD ช่วงเดือนสิงหาคม 2566 อาทิเช่น PTTEP, ADVANC, RJH, PIMO, TU, CPAXT, RPH, SCM, TNP, THANA, BOL, DCC, KCE, 2S, GPI, PM และ LPN เป็นต้น

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP ประกาศการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2566 โดยกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดงวดดำเนินงานวันที่ 1ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2566 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 15 ส.ค. 25666 และกำหนดวันจ่ายปันผลวันที่ 29 ส.ค. 2566 นอกจากนี้หากดูอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) เทียบกับราคาหุ้นปิด ณ วันที่ 9 ส.ค. 2566 ที่ระดับ 163 บาท พบว่าอัตราเงินปันผลตอบแทนราว 2.61%

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ประกาศการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2566 โดยกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2566 ในอัตราหุ้นละ 4 บาท โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 18 ส.ค. 25666 และกำหนดวันจ่ายปันผลวันที่ 5 ก.ย. 2566 นอกจากนี้หากดูอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) เทียบกับราคาหุ้นปิด ณ วันที่ 9 ส.ค. 2566 ที่ระดับ 222 บาท พบว่าอัตราเงินปันผลตอบแทนราว 1.80%

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ RJH ประกาศการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2566 โดยกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2566 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 18 ส.ค. 25666 และกำหนดวันจ่ายปันผลวันที่ 31 ส.ค. 2566 นอกจากนี้หากดูอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) เทียบกับราคาหุ้นปิด ณ วันที่ 9 ส.ค. 2566 ที่ระดับ 28 บาท พบว่าอัตราเงินปันผลตอบแทนราว 2.50%

 

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU ประกาศการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2566 โดยกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 21 ส.ค. 25666 และกำหนดวันจ่ายปันผลวันที่ 4 ก.ย. 2566 นอกจากนี้หากดูอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) เทียบกับราคาหุ้นปิด ณ วันที่ 9 ส.ค. 2566 ที่ระดับ 13.50 บาท พบว่าอัตราเงินปันผลตอบแทนราว 2.22%

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) หรือ RPH ประกาศการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2566 โดยกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 21 ส.ค. 25666 และกำหนดวันจ่ายปันผลวันที่ 4 ก.ย. 2566 นอกจากนี้หากดูอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) เทียบกับราคาหุ้นปิด ณ วันที่ 9 ส.ค. 2566 ที่ระดับ 6.25 บาท พบว่าอัตราเงินปันผลตอบแทนราว 1.76%

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ KCE ประกาศการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2566 โดยกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 21 ส.ค. 25666 และกำหนดวันจ่ายปันผลวันที่ 7 ก.ย. 2566 นอกจากนี้หากดูอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) เทียบกับราคาหุ้นปิด ณ วันที่ 9 ส.ค. 2566 ที่ระดับ 45.75 บาท พบว่าอัตราเงินปันผลตอบแทนราว 1.31%

ส่วนตัวอื่นสามารถดูจากตารางประกอบ ดังนี้

 

Back to top button