PLANET จ่อประมูลงานพันล้าน เล็งขยายธุรกิจ “Cyber Security” ดันรายได้ครึ่งปีหลัง

PLANET จ่อประมูลงานกว่า 1 พันล้านบาท พร้อมเดินหน้าขยายการลงทุนตามแผนการลงทุนระยะยาว ภายใต้บ.ย่อย “แพลนเน็ตยูทิลิตี้” และธุรกิจรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ภายใต้บ.ย่อย “แพลนเน็ต อีวี” และเร่งขยายธุรกิจ Cyber Security รองรับแนวโน้มตลาด ดันรายได้ครึ่งปีหลังโตต่อ


นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯมีการขยายการลงทุนไปหลายธุรกิจ จากเดิมที่สัดส่วนรายได้หลักมาจากการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการโทรคมนาคมสื่อสาร ซึ่งปัจจุบันงานเกี่ยวกับการโทรคมนาคมสื่อสาร ยังดำเนินไปได้ด้วยดี โดยขณะนี้มีงานอยู่ระหว่างรอการประมูลกว่าพันล้านบาท

สำหรับ กลุ่มธุรกิจใหม่ที่มีการขยายการลงทุนตามแผนการลงทุนระยะยาวของบริษัทฯ อาทิ ด้านสาธารณูปโภค (Utilities) ภายใต้บริษัทย่อย คือ บริษัท แพลนเน็ตยูทิลิตี้ จำกัด หรือ PLANET-UT และธุรกิจรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ภายใต้บริษัทย่อย บริษัท แพลนเน็ต อีวี จำกัด หรือ Planet EV  รวมถึงธุรกิจเกี่ยวกับ Data Center อยู่ในช่วงต้นของการลงทุน อีกทั้งบางโครงการยังไม่สามารถรับรู้รายได้ในไตรมาสนี้ จึงส่งผลให้ในไตรมาสที่ 2/66 มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 22.48 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกําไร 13.20 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่าบริษัทย่อยและกลุ่มธุรกิจใหม่ของบริษัทฯในข้างต้น จะสามารถเริ่มสร้างรายได้ตั้งแต่ครึ่งหลังของปีนี้เป็นต้นไป

นายประพัฒน์ กล่าวอีกว่า เมื่อวันที่ 11 ส.ค. ที่ผ่านมา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/66 มีมติอนุมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แพลนเน็ต ไซเบอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯถือหุ้นอยู่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนจากเดิม 5 ล้านบาท เป็น 15 ล้านบาท จากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

โดยวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการดำเนินธุรกิจ และช่วยเสริมความมั่นคงแก่บริษัทฯ ให้มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน ไปสนับสนุนการขยายธุรกิจในกลุ่มระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ Cyber Security และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน รวมถึงรองรับการขยายกิจการและการลงทุนในอนาคต

นอกจากนี้ นายประพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ธุรกิจเทคโนโลยีด้านกลุ่มระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ Cyber Security ภายใต้บริษัทย่อย บริษัท แพลนเน็ต ไซเบอร์ จำกัด นั้นมีแนวโน้มที่ดี โดยขณะนี้บริษัทฯอยู่ระหว่างเร่งขยายฐานลูกค้าไปยังหน่วยงานภาคธุรกิจต่างๆ ที่จำเป็นต้องปรับปรุงยกระดับรักษาความปลอดภัยข้อมูล (Cyber Security) อาทิ ในกลุ่มโรงพยาบาล ประกันภัย รัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ

“ข้อมูลสำคัญขององค์กร อาทิ ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลของลูกค้า หากถูกโจรกรรม นอกจากจะสร้างความเสียหายแก่องค์กร ซึ่งในส่วนผู้รับผิดชอบยังเสี่ยงอาจต้องโทษทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา ตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่มีผลบังคับใช้แล้ว ทำให้ตลาดป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ มีแนวโน้มเติบโตสูงมาก” นายประพัฒน์ กล่าว

Back to top button