“ต่างชาติ” เข้าไทย 8 เดือนแรกทะลุ 18 ล้านคน รายได้สะพัดเฉียด 8 แสนลบ.

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เผยจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ (1 ม.ค.-10 ก.ย.66) ในรอบ 8 เดือนแรกทะลุ 18 ล้านคน สร้างรายได้สะพัด 775,295 ล้านบาท


รายงานจากกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า จำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-10 ก.ย. 2566 มีทั้งสิ้นจำนวน 18,530,280 คน สร้างรายได้ จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว 775,295 ล้านบาท

ส่วนสถานการณ์ท่องเที่ยวสัปดาห์ก่อนหน้า (4-10 ก.ย. 2566) นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคเมื่อเทียบสัปดาห์ก่อนหน้า มีจำนวนทั้งสิ้น 454,205 คน คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 64,887 คน

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเอเชียใต้ เพิ่มขึ้น 20.06% เป็นผลจากการขยายตัวของนักท่องเที่ยวอินเดีย ที่เพิ่มขึ้น 22.29% (นักท่องเที่ยวจีนมีการเดินทางเพิ่มขึ้น 10.08% แต่นักท่องเที่ยวอาเซียน และตะวันออกกลาง ปรับตัวลดลง 27.48% และ 2.08% ตามลำดับ โดยนักท่องเที่ยวมาเลเซีย เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยมากที่สุด จำนวน 70,490 คน รองลงมา ได้แก่ จีน จำนวน 53,574 คน อินเดีย จำนวน 32,960 คน เกาหลีใต้ จำนวน 26,757 คน และลาว จำนวน 22,220 คน

ทั้งนี้คาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ยังคงลดลงจากช่วงเวลาที่เป็นช่วงนอกฤดูกาลการท่องเที่ยว รวมถึงความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 450,000 คน โดยเป็นนักท่องเที่ยว จากระยะใกล้ ได้แก่ ตลาดเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ และอาเซียน เป็นหลัก สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยจะยังคงปรับตัวลงเพราะเป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ไม่เหมาะสม ประกอบกับการแข่งขันในตลาดท่องเที่ยวที่รุนแรงขึ้น และ แรงกดดันจากต้นทุนเชื้อเพลิง และอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น

Back to top button