PROEN ส่ง “โปรเอ็น เทเลบิซ” คว้า 2 งานสายไฟลงดิน มูลค่า 179 ล้านบาท

PROEN ส่งบ.ย่อย “โปรเอ็น เทเลบิซ” คว้า 2 งานใหญ่นำสายไฟฟ้าลงดิน ได้แก่ โครงการสายไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน และงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จังหวัดตาก รวมมูลค่าโครงการ 179 ล้านบาท


บริษัท โปรเอ็น เทเลบิซ จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN คว้า 2 งานใหญ่นำสายไฟฟ้าลงดิน ได้แก่ โครงการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าให้เป็นสายไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน ถนนประสาทวิถี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มูลค่า 102.90 ล้านบาท และงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เทศบาลเมืองแม่สอด มูลค่า 76.98 ล้านบาท รวมมูลค่าโครงการประมาณ 179 ล้านบาท งานนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินงานวางระบบโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดี พร้อมขยายธุรกิจเติบโตต่อเนื่องในอนาคต

 

Back to top button