ครม.ไฟเขียว “พรอนงค์ บุษราตระกูล” นั่งเลขาธิการ ก.ล.ต. คนใหม่

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้แต่งตั้ง นางพรอนงค์ บุษราตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั่งเลขาธิการ ก.ล.ต. คนใหม่


คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้แต่งตั้ง นางพรอนงค์ บุษราตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คนใหม่

ทั้งนี้ตำแหน่ง เลขาธิการ ก.ล.ต. ยืดเยื้อมายาวนาน ซึ่งก่อนหน้านั้น นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้เสนอให้ทบทวนประเด็นตำแหน่งเลขาธิการฯ คำถามกลับไปที่ ก.ล.ต. เพื่อให้หน่วยงานอธิบายและชี้แจงเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องระเบียบและคุณสมบัติ เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนถึงประเด็นดังกล่าวอยู่ ฉะนั้นเพื่อต้องการให้การดำเนินการมีความชัดเจน ขั้นตอนขณะนี้จึงอยู่ระหว่างรอคำตอบจาก ก.ล.ต. ชี้แจงเรื่องดังกล่าวกลับมาที่กระทรวงการคลังอยู่

Back to top button