PCC คว้า 3 งาน “กฟน.” ดันแบ็กล็อกแตะ 4.5 พันล้านบาท

PCC คว้างานระบบป้องกันและควบคุม “สถานีย่อยนานา-สถานีย่อยโยธี-สถานีย่อยแจงร้อน” ของกฟน. มูลค่ากว่า 85 ล้านบาท ดันแบ็กล็อกแตะ 4.5 พันล้านบาท คาดรายได้ปีนี้โตตามเป้า


นายกิตติ สัมฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PCC เปิดเผยว่า บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.98 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะประกวดราคาจ้างทำระบบป้องกัน และควบคุม พร้อมติดตั้ง สำหรับสถานีย่อยนานา สถานีย่อยโยธีและสถานีย่อยแจงร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เมื่อวันที่ 25 ส.ค.66 ที่ผ่านมา มูลค่าสัญญารวม 85 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทั้งนี้ มีกำหนดการส่งมอบโครงการภายใน 480 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กฟน. ให้เริ่มทำงาน โดยมีเงื่อนไขการชำระเงิน ตามความคืบหน้าของงานที่แล้วเสร็จ

อีกทั้ง บริษัทฯยังเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) จำนวน 4.5 พันล้านบาท และอยู่ระหว่างรอประกาศผลการประมูลในไตรมาส 3 และ 4 ของปีนี้อีกจำนวนหนึ่ง

นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งซื้อระหว่างไตรมาสเข้ามาอย่างต่อเนื่อง คาดว่ารายได้ปีนี้จะเติบโตได้ตามเป้าหมาย หรือเติบโตจากปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ 4.9 พันล้านบาท โดยรายได้รวม 6 เดือนแรกทำได้อยู่ที่ 2.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 513.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นเติบโต 29.74% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

Back to top button