“สายสีม่วง” นำร่องค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย ดีเดย์ 1 ธ.ค.นี้

รฟม.เห็นชอบกำหนดอัตราค่าโดยสาร MRT สายสีม่วง 20 บาทตลอดสาย คาดเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ 1 ธ.ค.66


นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด) รฟม. มีมติเห็นชอบในแนวทางการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) 20 บาทตลอดสาย โดยเริ่มต้นที่ 14 บาท สูงสุด 20 บาท

รวมถึงหลักการกำหนดส่วนลดการเปลี่ยนถ่ายระบบระหว่างรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง และรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายอื่น ๆ เริ่มที่ สายสีแดง ซึ่งจะเปลี่ยนถ่ายที่สถานีบางซ่อน โดยคาดว่าเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป โดยหลังจากนี้รฟม.จะเสนอไปกระทรวงคมนาคม เพื่อรวมกับแนวทางการลดค่าโดยสารสายสีแดง เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ คาดว่าเมื่อสายสีม่วงลดค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย จะทำให้รายได้ลดลงประมาณ 190 ล้านบาท/ปี หรือ คิดเป็น 60 % ของรายได้เฉลี่ยปัจจุบัน โดยรฟม.จะใช้รายได้ที่นำส่งคลังปีละประมาณ 300 -400 ล้านบาท มาดำเนินการชดเชย

นอกจากนี้ ได้ประเมินผลกรณีลดราคาเหลือ 20 บาท ซึ่งจะทำให้ประชาชนหันมาใช้รถไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้รถยนต์ ลดเวลาในการเดินทาง ประเมินค่าความสุขที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ลดการสูญเสียประเทศทางถนนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีมูลค่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมประมาณ 900 ล้านบาท/ปี

โดยคาดว่าจะมีผู้โดยสารสายสีม่วงจะเพิ่มขึ้น 17% หรือ 10,000 คน-เที่ยว/วัน โดยปัจจุบันสายสีม่วงมีผู้โดยสารเฉลี่ย 56,000 คน-เที่ยว/วัน จะเพิ่มขึ้นเป็น 66,000 คน-เที่ยว/วัน

“สายสีม่วงมี 16 สถานี ผู้โดยสารจะเดินทางเฉลี่ยประมาณ 8 สถานี มีค่าโดยสารเฉลี่ยที่ 23 บาท การลดเหลือ 20 บาท เท่ากับรายได้หายไป 3 บาท ซึ่งรฟม.จะประเมิน 1 ปีว่ามีผลตอบรับแค่ไหน ซึ่งหากผู้โดยสารโตปีละ 17% คาดว่าจะใช้เวลา 4-5 ปี รายได้จะกลับมาเท่าเดิม”

นายภคพงศ์ กล่าวว่า ปัจจุบันรฟม.มีรายได้จากส่วนแบ่งค่าตอบแทนรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 15% โดยปี 67 ประเมินที่ 3,600 ล้านบาท ปี 68 ที่ 4,800 ล้านบาท มีรายได้ค่าโดยสารสายสีม่วง ประมาณ 500 ล้านบาท/ปี และรายได้อื่นๆ โดยนำส่งรายได้เข้าคลังจาก 20-25% ของกำไรสุทธิ ซึ่งปี 65 ส่งรายได้เข้าคลัง 311 ล้านบาท ส่วนปี 66 รอบ6 เดือน ส่งรายได้เข้าคลังแล้ว 223 ล้านบาท

ทั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้

1.กำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง เป็นสูงสุดไม่เกิน 20 บาท (จากอัตราค่าโดยสารปัจจุบัน สูงสุด  42 บาท) ตลอดระยะเวลาเปิดให้บริการ (05.30 น. – 24.00 น.) ทั้งนี้ เด็ก/ผู้สูงอายุ จะได้รับส่วนลด 50% และนักเรียน/นักศึกษา จะได้รับส่วนลด 10% จากอัตราค่าโดยสารใหม่

2.การเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง และรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ผู้โดยสารยังคงได้รับส่วนลดการเปลี่ยนถ่ายระบบในอัตราปัจจุบัน

3.การเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง และรถไฟชานเมือง สายนครวิถี (สายสีแดง) (ของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือ รฟท.) กำหนดอัตราค่าโดยสารของทั้ง 2 สาย สูงสุดไม่เกิน 20 บาท โดยจะต้องเปลี่ยนถ่ายระบบ ณ สถานีบางซ่อน ภายในระยะเวลา 30 นาที และใช้บัตรโดยสารใบเดียวกัน โดยใช้บัตร EMV

4.การเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง และรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู ผู้โดยสารจะได้รับส่วนลด เมื่อเปลี่ยนถ่ายระบบ ณ สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี ภายในระยะเวลา 30 นาที และใช้บัตรโดยสารใบเดียวกัน ทั้งนี้ ปัจจุบัน รฟม. ยังอยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมในภาพรวมทั้งหมดของโครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ก่อนกำหนดวันเปิดให้ประชาชนร่วมทดลองโดยสารฟรี และกำหนดวันเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ซึ่ง รฟม. จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ชัดเจนให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป

Back to top button