CPF โชว์ยอดขายไตรมาส 3 แตะ 1.44 แสนล้านบาท

CPF รายงานยอดขายไตรมาส 3 ปี 2566 รายได้แตะ 144,498 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้าไตรมาส 4/66 ฟื้นตัว หลังปรับกลยุทธ์ควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2566 มีรายได้จากการขาย 144,498 ล้านบาท เป็นส่วนของกิจการต่างประเทศร้อยละ 62 และกิจการประเทศไทยร้อยละ 38  มีผลขาดทุนสุทธิในส่วนของบริษัท 1,837 ล้านบาท เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าปีที่แล้ว จากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์และราคาพลังงาน ประกอบกับราคาสุกรในหลายประเทศอยู่ในระดับต่ำกว่าปีก่อน  โดยเฉพาะในประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชามีราคาเฉลี่ยลดลงร้อยละ 26 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากปริมาณเนื้อสุกรมีมากกว่าความต้องการบริโภค โดยในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปริมาณการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรจากต่างประเทศ (ผิดกฎหมาย) จำนวนมากอีกด้วย  นอกจากนี้ ธุรกิจสุกรของบริษัทร่วมในประเทศจีนประสบปัญหาราคาตกต่ำเช่นกัน จากภาวะสินค้าล้นตลาดในขณะที่ความต้องการบริโภคยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ

ด้านนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ กล่าวถึงผลการดำเนินงานว่า ปีนี้เป็นปีที่ภาวะเศรษฐกิจมีความท้าทายจากหลายปัจจัย ทั้งภาวะเศรษฐกิจในหลายประเทศที่ไม่เป็นไปตามคาด กำลังซื้อถดถอย ต้นทุนต่างๆปรับตัวสูงขึ้น เช่น อัตราดอกเบี้ย และ ราคาวัตถุดิบทางการเกษตรจากความขัดแย้งทางการเมือง ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  บริษัทมีนโยบายในการลงทุนและใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง  ติดตามการดำเนินงานและสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งปรับแผนการลงทุน เช่น การพิจารณาการใช้ทรัพย์สินในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดหรือหยุดดำเนินกิจการที่มีแนวโน้มเปลี่ยนไปจากที่เคยคาดการณ์ไว้  ซึ่งคาดว่าจะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 เป็นต้นไป

สำหรับปีหน้าบริษัทมองว่าความท้าทายและความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและภูมิสังคมน่าจะยังคงมีอยู่ โดยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญในการบริหารค่าใช้จ่ายภายใน รวมถึงลงทุนอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเน้นการดำเนินงานที่มีการใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินงานด้านการตลาดและการขายด้วยนวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เหล่านี้จะทำให้คาดว่าผลการดำเนินงานของบริษัทจะดีขึ้นเป็นลำดับ

Back to top button