ONEE ควัก 2 ล้าน ตั้ง “เกรทเดย์ โปรดักชั่นส์” ลุยรับจ้างผลิตคอนเทนต์

บอร์ด ONEE ไฟเขียวควัก 2 ล้านบาท ตั้ง “เกรทเดย์ โปรดักชั่นส์” ลุยธุรกิจรับจ้างผลิต "คอนเทนต์" ถือหุ้นสัดส่วน 100%


บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ในนาม บริษัท เกรทเดย์ โปรดักชั่นส์ จำกัด เพื่อรองรับธุรกิจรับจ้างผลิต Content มูลค่า 2,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

โดยคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ได้แก่ 1.นายประดิษฐ์ ทีฆกุล, 2.นางสาวฐานันดร์ บรรจงดี, 3.นายอรรณพ เสนะสุทธิพันธุ์,4. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ,5.นางสมศรี พฤทธิพันธุ์ และ 6.นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม

Back to top button