“ออมสิน” เปิดเกณฑ์ “กู้แก้หนี้” นอกระบบ 5 หมื่นบาท ดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน

ธนาคารออมสิน ตอบรับนโยบายการแก้ไขหนี้นอกระบบของรัฐบาล เปิดหลักเกณฑ์ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพและมีรายได้ อายุ 20-65 ปี ในวงเงินไม่เกิน 5 หมื่นบาท อัตราดอกเบี้ยที่ 0.75% ต่อเดือน และต้องชำระคืนไม่เกิน 5 ปี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภาระหนี้ของประชาชน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (29 พ.ย. 66) ธนาคารออมสิน ตอบรับนโยบายตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศเดินหน้า “การแก้ไขหนี้นอกระบบ” เป็นวาระแห่งชาติ โดยธนาคารพร้อมขับเคลื่อนภารกิจขานรับนโยบายรัฐ ตามข้อสั่งการของนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้ธนาคารออมสินช่วยเหลือลูกหนี้เงินกู้นอกระบบที่เดือดร้อนจากการนำเงินกู้ไปใช้ประกอบอาชีพ โดยธนาคารได้เปิดให้กู้ “สินเชื่อธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ” ใช้บรรเทาความเดือดร้อนภาระหนี้นอกระบบที่มีอยู่

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์ยื่นกู้เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพ มีรายได้ อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 65 ปีเมื่อรวมอายุตัวกับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน (Flat Rate) ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี หรือ 60 งวด สามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกันได้

โดยสามารถติดต่อขอกู้ที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร. 1115

Back to top button