CPF ปิดดีลขายหุ้นกู้ 1.19 หมื่นล้าน นักลงทุนแห่จองล้นทะลัก

“ซีพีเอฟ” ปิดขายหุ้นกู้ทะลุเกินเป้ามูลค่า 11,932 ล้านบาท จากเป้าหมาย 9,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรก จูงใจ 5.55% นักลงทุนแห่เข้าซื้อล้นหลามช่วง 28-30 พ.ย. และ 1 ธ.ค. 66 ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “ครัวของโลกที่ยั่งยืน” ด้วยฐานการผลิตใน 17 ประเทศทั่วโลก และเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารไปกว่า 40 ประเทศ ครอบคลุม 5 ทวีปทั่วโลก


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เปิดเผยว่า ล่าสุดบริษัทประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (หุ้นกู้ด้อยสิทธิ) ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปที่มีการเสนอขายระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย. 2566 และ 1 ธ.ค. 2566 ที่ผ่านมา กำหนดอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ด้อยสิทธิช่วง 5 ปีแรกอยู่ที่ระดับ 5.55% ต่อปี จากนั้นจะปรับอัตราดอกเบี้ยทุก ๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี

โดยบริษัทปิดการขายหุ้นกู้ดังกล่าวได้จำนวน 11,932 ล้านบาท เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ 9,000 ล้านบาท (มีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe option) หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดนี้ได้รับการสนับสนุนการขายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 11 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB, ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด

โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ CPF ครั้งนี้ให้ความเห็นว่า นักลงทุนมีความมั่นใจว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ของ CPF สามารถตอบสนองความต้องการและเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการลงทุนระยะยาว บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ที่มุ่งมั่นสร้างอาหารมั่นคงให้กับผู้บริโภคทั่วโลกอย่างยั่งยืน ล่าสุดได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืน (Best Sustainability Awards) และรางวัลยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovation Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในงาน SET AWARDS เมื่อเร็ว ๆ นี้

รวมทั้งยังเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนสากลระดับโลก รวมถึง Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) และ MSCI ESG เหล่านี้เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการให้ความสำคัญในการดูแลปกป้องสิ่งแวดล้อมและสังคม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) ของบริษัทได้เป็นอย่างดี

โดย CPF ตระหนักถึงความเชื่อมั่นและไว้วางใจของผู้ลงทุนที่มีต่อบริษัทและขอขอบคุณสำหรับการจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ครั้งนี้ รวมถึงขอบคุณสถาบันการเงินทั้ง 11 แห่ง ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุน ทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ CPF เป็นผู้ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร มีการลงทุนและร่วมลงทุนกระจายอยู่ทั่วโลกด้วยวิสัยทัศน์ “ครัวของโลกที่ยั่งยืน” ปัจจุบันดำเนินธุรกิจหลักจำแนกเป็น 3 ประเภท คือ 1)ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) 2)ธุรกิจเลี้ยงสัตว์และแปรรูป (Farm and Processing) 3)ธุรกิจอาหาร (Food) มีฐานการผลิตใน 17 ประเทศทั่วโลก และเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารไปกว่า 40 ประเทศ ครอบคลุม 5 ทวีปทั่วโลก

ตลอดจนเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ รวมถึงคิดค้นนวัตกรรมด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบการผลิตปลอดภัย มีสินค้าสามารถตอบสนองความพึงพอใจและพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ เช่น หมูชีวา ที่มีไขมันดีและมีโอเมก้า 3 สูง ไก่เบญจาที่เลี้ยงด้วยข้าวกล้องคัดพิเศษเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่ต้องการดูแลสุขภาพและอาหารประเภทโปรตีนทางเลือก (Plant Based Food) และให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมด้วยความใส่ใจในผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

Back to top button