“แอร์พอร์ต เรล ลิงก์” ขยายเวลาถึงตี 2 คืนวันส่งท้ายปี

นายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ เผยถึงขอส่งความสุขวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แก่ผู้โดยสาร ขยายเวลาเปิดให้บริการในวันที่ 31 ธ.ค.66 ถึงเวลา 02:00 น. ของวันจันทร์ที่ 1 ม.ค.67 โดยขบวนสุดท้ายจากต้นทางสถานีพญาไทมุ่งหน้าสถานีสุวรรณภูมิ และขบวนสุดท้ายจากต้นทางสถานีสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสถานีพญาไท โดยจะออกจากสถานีต้นทางในเวลา 02:00 น.


นายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ผู้ร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และปัจจุบันเป็นผู้ให้การสนับสนุนการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ เปิดเผยว่า รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรลลิงก์ ขอส่งความสุขวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แก่ผู้โดยสาร โดยขยายเวลาเปิดให้บริการในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ถึงเวลา 02:00 น.ของวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 โดยขบวนสุดท้ายจากต้นทางสถานีพญาไทมุ่งหน้าสถานีสุวรรณภูมิ และขบวนสุดท้ายจากต้นทางสถานีสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสถานีพญาไท โดยจะออกจากสถานีต้นทางในเวลา 02:00 น.

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างเต็มที่ โดยเอเชียเอราวันให้ความสำคัญกับความสะดวกของผู้โดยสาร การยกระดับการให้บริการ ซึ่งถือว่าความปลอดภัยในการเดินรถเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นระบบอาณัติสัญญาณ ซึ่งได้ว่าจ้างบริษัท ซีเมนส์ โมบิลิตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจากประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นผู้ติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณของแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ให้เป็นผู้รับเหมาบำรุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณการป้องกัน และการแก้ปัญหาเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

นอกจากนี้ในส่วนของระบบรางของรถไฟฟ้านั้นได้ดำเนินการซ่อมบำรุงราง โดยจัดจ้างผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงทางรถไฟ ได้ดำเนินการบำรุงรักษาและป้องกันตามคู่มือบำรุงรักษา รวมถึงการตรวจสอบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และประจำปี นอกจากนี้ในส่วนของระบบประแจสับรางปัจจุบันยังใช้งานได้ตามปกติทุกตัว ซึ่งถือว่าเป็นการบริหารการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ส่วนที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ มีมาตรฐานการออกแบบการรับไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายสองแหล่ง เพื่อสามารถส่งป้อนไฟฟ้าให้ใช้งานได้ตลอดเวลา  ในส่วนระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์และระบบที่สำคัญในอาคารสถานี มีระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมแบตเตอรี่ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Generator) เพื่อสำรองไว้ใช้งานในกรณีฉุกเฉิน

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีขบวนรถไฟฟ้า ทั้งหมด 9 ขบวน นำมาให้บริการ 8  ขบวน และสำรองให้บริการ อีก 1 ขบวน นอกจากนี้ มีการตรวจสอบระบบความปลอดภัยทั้งภายในและภาพนอกขบวนรถไฟฟ้า โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญร่วมกันตรวจสอบความเรียบร้อยของสภาพขบวนรถโดยสาร ก่อนนำออกมาให้บริการในทุกวัน

ทั้งนี้ บริษัทได้ปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการแอร์พอร์ต เรลลิงก์อย่างต่อเนื่อง หลังจากลงนามในสัญญาร่วมทุนในปี 2562 เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับบริการที่ดีที่สุด โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจระบบต่าง ๆ  เพื่อกำหนดขอบเขตการปรับปรุง เตรียมความพร้อมในการเดินรถมาโดยตลอด และจัดสรรเงินลงทุนมากกว่า 1,400 ล้านบาท ในการปรับปรุงระบบต่าง ๆ ประกอบด้วย การเจียรราง การเปลี่ยนระบบวิทยุสื่อสาร การปรับปรุงตู้สัมภาระเพื่อเพิ่มจำนวนที่นั่งในขบวนรถ เป็นต้น

นอกจากนั้นยังมีงาน Customer Service Improvement เพื่อเพิ่มมาตรฐานการให้บริการแก่ผู้โดยสาร เช่น เพิ่มเติมระบบไฟฟ้าแสงสว่างในสถานี เพื่อความปลอดภัย ปรับปรุงพื้นที่รับส่งผู้โดยสาร และจัดที่จอดรถสาธารณะ เพิ่มห้องน้ำสำหรับผู้โดยสาร  ปรับปรุงป้ายบอกทิศทางในสถานี โดยเชื่อมั่นว่าปี 2567 จะเป็นปีที่ดีสำหรับคนไทยทุกคน โดยเราจะมุ่งมั่นทำหน้าที่ส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับผู้โดยสาร และขอถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่แก่คนไทยทุกคน

Back to top button