AS ควัก 47 ล้าน ซื้อหุ้นคืน 5.7 ล้านหุ้น เคาะราคาสูงสุด 8.30 บาท

AS รายงานซื้อหุ้นคืนวันนี้ มีจำนวนหุ้นซื้อคืนจำนวน 5.75 ล้านหุ้น เคาะราคาสูงสุด 8.30 บาท และราคาต่ำสุด 8.15 บาท มูลค่ารวม 47.44 ล้านบาท ดันหุ้นซื้อคืนปัจจุบัน 6 ล้านหุ้น จากโครงการซื้อหุ้นคืน 15 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 2.95%


บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ AS รายงานผลการซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันนี้ 19 ม.ค.67 พบว่ามีจำนวนหุ้นซื้อคืนจำนวน 5,750,000 หุ้น โดยมีราคาที่ซื้อต่อหุ้นที่สูงสุด 8.30 บาท และราคาต่ำสุด 8.15 บาท โดยมีมูลค่ารวม 47.44 ล้านบาท

ทั้งนี้ทำให้จำนวนรวมของหุ้นซื้อคืนในโครงการจนถึงปัจจุบันทั้งหมดแล้ว 5,750,000 หุ้น ซึ่งมีสัดส่วนของจำนวนซื้อหุ้นคืนต่อจำหน่วนหุ้นที่ชำระแล้ว 1.13% มูลค่ารวมที่ซื้อคืนแล้วทั้งหมด 47.44 ล้านบาท

อนึ่งก่อนหน้าทางคณะกรรมการมีมติออกมาเมื่อวันที่ 12 ม.ค.67 ประกาศซื้อหุ้นคืนตามโครงการจำนวน 15,000,000 หุ้น คิดเป็นของจำนวนหุ้นซื้อคืนสูงสุดต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว 2.95% ซึ่งจะครบกำหนดโครงการวันที่ 18 เม.ย.67

Back to top button